Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Dubbelcheck medicatie alleen bij wijziging dosering?
View modes: 
User avatar
Guest
Mirs - 30-5-2018 05:43:38
   
Dubbelcheck medicatie alleen bij wijziging dosering?
Vraag voor technische thuiszorg verpleegkundigen: Hoe waarborgen verpleegkundigen in technische thuiszorgteams de dubbelcheck?
Is het afdoende om medicatie te checken met een medicatiecontrole-app alleen wanneer het om nieuwe medicatie gaat of een wijziging van dosering?
Of dubbelchecken jullie alle te geven medicatie, ook al is dit dagen op rij dezelfde? Of is 't dan afdoende af te gaan op de berekeningen van een collega dag ervoor? Dan heb ik 't met name over infuuspompen en spuitpompen met medicatie. Mag je als team de keuze maken alleen bij wijziging medicatie te dubbelchecken en anders af te gaan op de berekening van je collega voorganger?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 1-6-2018 13:28:13
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbelcheck medicatie alleen bij wijziging dosering?
Beste Mirs,
Een dubbele controle is, wat betreft toediening van medicatie, nodig bij losse risicovolle medicatie (zie de landelijke lijst 'dubbel te controleren medicatie, op basis waarvan de organisatie en apotheek afspreken welke medicatie dubbel moet worden gecontroleerd door de medewerkers).
De dubbele controle is dan nodig bij iedere toediening: je moet op dat moment dubbel controleren: krijgt de juiste cliënt op de juiste tijd het juiste medicijn in de juiste dosis en juiste vorm? Dus ook als dat alle dagen hetzelfde; het gaat om controle van toedienen op dát moment.
Die dubbele controle kan bijv. via een controle-app.
Daarnaast kan dubbele controle aangewezen zijn bij risicovolle vormen van toediening, bijv. infuus. Afspraken daarover moeten zijn vastgelegd in de protocollen van de organisatie.
Antoinette Bolscher
expert medicatieveiligheid

User avatar
Guest
Mira - 3-6-2018 13:22:15
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbelcheck medicatie alleen bij wijziging dosering?
Binnen ons team hebben we nu de afspraak dat wanneer bijvoorbeeld een toediening van TPV of morfine over een bepaalde tijd onveranderd is dat we dit uitvoeren zonder dit opnieuw via een MCA (medicatie controle app) te dubbelcheck. Als ik dit antwoord zo lees dat is dit nooit toegestaan? Ook niet als wij als team binnen de organisatie dit zo met elkaar afspreken dat dit onze werkwijze is?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 4-6-2018 11:08:30
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbelcheck medicatie alleen bij wijziging dosering?
Beste Mira,
Zoals in mijn eerste antwoord aangegeven, moet je onderscheid maken in wat je precies dubbel controleert:
- De handeling? Daarover maakt de organisatie eigen beleid.
- De toe te dienen medicatie? Daarvoor geldt de landelijke norm dat losse, risicovolle medicatie in principe dubbel gecontroleerd moet worden. De landelijke lijst 'dubbel te controleren medicatie' is daarbij uitgangspunt. Opiaten staan niet op die lijst en hoeven in principe dus niet dubbel gecontroleerd te worden. Sommige organisaties hebben echter de afspraak dat opiaten wél dubbel gecontroleerd worden. En een organisatie kan bepalen dat bijvoorbeeld morfine via een pomp zodanig risicovol is, dat men dat dubbel gecontroleerd wil hebben.
Uiteindelijk maakt de organisatie beleid voor het uitvoeren van zorg. Het bestuur is daarbij eindverantwoordelijk voor de afspraken in de organisatie en voor de kwaliteit van zorg (en moet daarvoor de randvoorwaarden regelen). Dus als je als team iets afspreekt, dat afwijkt van beleid of normen, is het van belang dat dit wordt gedragen door het bestuur/management.
En bij het uitvoeren van de zorg gaat het uiteindelijk om 'pas toe of leg uit'. Als professional ben je zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg in deze situatie. De vraag die je dan moet beantwoorden is: is er een goede reden om af te wijken van beleid of normen, en lever je daarmee goede en veilige zorg aan de cliënt?
Die vraag moeten jullie samen beantwoorden in de praktijk; bij afwijking van beleid en normen in samenspraak met management/bestuur.
Antoinette Bolscher