Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Gezocht: tests dubbele controle
View modes: 
User avatar
Guest
Marij - 13-9-2017 11:59:27
   
Gezocht: tests dubbele controle
Om te kunnen beoordelen of een cliënt dan wel mantelzorger in staat wordt geacht medicatie dubbel te controleren, gebruiken we de "standaardtest dubbele controle voor cliënt en mantelzorger" van de farmaspecialist. Weet iemand of er nog andere testen worden gebruikt?
[Marij, verpleegkundig specialist, zzg zorggroep, Beneden-Leeuwen]

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 13-9-2017 12:01:26
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Gezocht: tests dubbele controle cliënt of mantelzorger
Dag Marij,
Ik ken geen testen voor het doen van dubbelcontrole door cliënt of mantelzorger.
Wellicht wel interessant in dit kader zijn de 8 informatiekaarten voor de cliënt en 2 informatiekaarten voor de professional, om het gesprek te hebben over de rol van cliënt en/of mantelzorger bij beheer van de medicatie en de dubbele controle. Het gesprek hierover staat daarbij centraal.
Zie: www.zorgvoorbeter.nl/Medicatieveiligheid-Leren-Richtlijnen onder de rubriek Veilige principes in de medicatieketen.
[Antoinette Bolscher, voorzitter platform medicatieveiligheid]

User avatar
Guest
Aly van der Burg - 15-4-2018 13:11:09
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE: Gezocht: tests dubbele controle
Hallo,
Wij gebruiken sindskort een app genaamd Double Check. In de thuiszorg werken wij met een tablet waar deze app op staat. Je maakt een foto van de medicatie die de cliënt krijgt en je maakt een foto van de medicijnen die je klaar hebt gezet een collega keurt het vervolgens goed of niet.
(Aly van der Burg, VIG)