Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
 
Reageer op bericht
User avatar
Guest
Daan de Reus - (13-9-2017 11:55:37)
RE:Mogen helpenden dubbel controleren?
Ik vind het zonde dat zorginstellingen het zich onnodig moeilijk maken om volgens richtlijnen te werken. De IGZ is hier namelijk vrij duidelijk over. Ook het platform medicatieveiligheid geeft duidelijk richting aan hoe de eisen van de inspectie moeten/kunnen worden gebruikt. Tijdens mijn opleiding heb ik met een groepje onderzoek gedaan naar de dubbele controle. Daaruit kwam(heel kort gezegd) het volgende.
Als norm noemt de IGZ: 4.8 ?een tweede bekwaam persoon controleert de niet-GDS -medicatie, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt? Met daarbij sub b: ?de tweede controle wordt bekwaam uitgevoerd. Het is traceerbaar wie deze controle uitvoert en op welke wijze dat gebeurt".
Het draait dus niet om bevoegdheid, maar om bekwaamheid. in "noodsituaties" wordt het zelfs nog duidelijker!
Het platform medicatieveiligheid stelt dat de controle de handeling niet in de weg mag staan. Er wordt hiervoor verwezen naar de kwaliteitswet, waarin staat dat de instelling zorg moet dragen voor doelmatige zorgverlening. Er kan in zo'n situatie in het uiterste geval voor gekozen worden om geen 2e controle uit te voeren. Het platform geeft hierbij aan: wees bewust van risico's en probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen, in te perken of acceptabel te maken; gebruik het gezonde verstand en handel met inachtneming van redelijkheid en billijkheid; communiceer en maak afspraken en leg deze vast.
inspectie voor de gezondheidszorg. (2016). Toelichting toezicht op medicatieveiligheid in de V&V. Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.
Platform medicatieveiligheid care. (2014). Addendum 2014 "Veilige principes in de medicatieketen". Platform medicatieveiligheid care.
[Daan de Reus, hbo-v i.o., Almere]
 
 
 
 
CAPTCHA verification: