Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Dubbelcheck insuline thuiszorg door cliënt
View modes: 
User avatar
Guest
Mariëlle - 13-10-2020 14:47:58
   
Dubbelcheck insuline thuiszorg door cliënt
Ik ben 4de jaars student HBO-V in de thuiszorg. In de wijk bij ons zijn verschillende cliënten waarbij de verpleging insuline toedient en waarbij de cliënt zelf de dubbelcheck doet. Echter kunnen mijns inziens niet alle cliënten dit even goed (sommigen hebben geen idee of het de goede pen is en de juiste hoeveelheid IE maar kijken gewoon naar het cijfertje en of dat overeenkomt met wat ik zeg). Ik kan net zo goed iets anders opdraaien en zeggen en zij keuren dat dan gewoon goed. Is deze manier wel een geldende dubbelcheck? Of zou dat dan op een andere manier moeten? Wat moet de cliënt eigenlijk precies checken met een dubbelcheck? (Ik kan hier geen richtlijn over vinden).

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Mariëlle

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 13-10-2020 22:37:52
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbelcheck insuline thuiszorg door cliënt
Beste Marielle,
Goed dat je dit signaleert!
ALS de client dat kan, verdient het de voorkeur dat de cliënt (of mantelzorger) zelf de dubbele controle doet. Op die manier houdt de cliënt (of mantelzorger) zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en is hij goed betrokken bij de zorg. De zorgmedewerker moet beoordelen (en blijven observeren) of de cliënt / mantelzorger daartoe inderdaad in staat is. Als de client de dubbele controle niet goed (meer) kan, is het geen verantwoorde dubbele controle.
Als de cliënt of mantelzorger de dubbele controle niet kan doen, kan dit worden gedaan door een collega, ter plekke of op afstand (via digitale hulpmiddelen). De collega moet toegerust zijn (bekwaam zijn) voor de taken die zij doet, in dit geval voor de dubbele controle.

Degene die de dubbele controle doet (dus ook de client, als die de dubbele controle doet), moet:
- In staat zijn om die dubbele controle te doen.
- Moet weten (zo nodig geleerd worden) wat hij moet controleren (zie hierna).
- Moet de dubbele controle serieus en met aandacht doen - het gaat immers om risicovolle medicatie, de controle is niet voor niets.

Bij de dubbele controle van losse risicovolle medicatie moet worden gecontroleerd: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste dosis, juiste vorm en juiste tijd.

Er zijn informatiekaarten beschikbaar voor de cliënt over waarom en wat de dubbele controle inhoudt.
Deze zijn hier te vinden (zie bij de 1e rij bolletjes):
[url=http://https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes]https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes[/url]

Meer info over de dubbele controle vind je hier:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/dubbele-controle

Hartelijke groet,
Antoinette Bolscher
expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ