Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > methadon toedienen in de thuiszorg
View modes: 
User avatar
Guest
Anoniem - 17-2-2021 13:56:31
   
methadon toedienen in de thuiszorg
Beste,

Ik vraag me iets af. Tijdens mijn stage in de thuiszorg krijgen we te maken met een cliënt die Methadon gebruikt als pijnstilling.
Omdat dit medicijn de nodige risico's met zich meeneemt wil ik collega's informeren over belangrijke aandachtpunten bij Methadongebruik en de toediening ervan.

Wat mij opvalt... Methadon valt onder de opiaten, een medicijngroep dat niet vermeld hoeft te worden op de 'dubbel te controleren lijst van medicatie'. Op deze lijst staat medicatie die los verpakt zijn en risico's met zich meebrengen. Voor opiaten geldt dit niet, hierin is een dubbele controle facultatief (ter voorkoming van misbruik).

wat ik nu niet zo goed snap.. Methadon wordt bij ons los geleverd en draagt wel degelijk risico's met zich mee bij verkeerd gebruik. naar mijn mening zou een dubbele controle dus zeker wel van belang zijn als ik ook kijk naar andere medicatie waar dit nodig is. Nu kan ik het binnen het team natuurlijk wel gaan toepassen maar verplicht is het dus niet, ondanks de grote risico's van Methadon.

Iemand die kan beargumenteren waarom hier toch geen dubbele controle op staat?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 17-2-2021 16:15:34
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:methadon toedienen in de thuiszorg
Beste Anoniem met vraag over methadon,
In beginsel zijn alle medicijnen (meer of minder) risicovol. Het is niet werkbaar om alle medicatie dubbel te controleren. Daarom is er door apothekers een lijst gemaakt van risicovolle medicatie. Als die medicatie los wordt toegediend (dus niet in een medicatiezakje / baxter) vraagt die in beginsel dubbele controle. De lijst is bedoeld om in de lokale situatie afspraken te maken tussen de organisatie en apotheker. Er kan gekozen worden om méér medicatie in de eigen organisatie dubbel te controleren, of minder.
Op de lijst staat medicatie met een nauwe therapeutische bandbreedte, orale oncolytica en insulines. Zie voor meer informatie de toelichting op de lijst dubbel controleren medicatie, te vinden via een link op deze pagina:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/dubbele-controle
Opiaten staan niet op de dubbel controleren lijst. Het grootste probleem bij opiaten is niet de therapeutische bandbreedte, maar het risico op misbruik; daarvoor is dubbele controle niet direct de oplossing. Veel organisaties kiezen er voor om opiaten wél dubbel te laten controleren. Dat is dus beleid van de organisatie. Het is altijd belangrijk om hierover het gesprek aan te gaan in de organisatie als jij risico's ziet en met elkaar te bespreken hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Het is dan wel van belang dat er eenduidige afspraken worden gemaakt, die gelden voor iedereen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ