Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Mogen helpenden dubbel controleren?
View modes: 
User avatar
Guest
Marij - 13-9-2017 11:46:15
   
Mogen helpenden dubbel controleren?
Momenteel wordt bij ons de discussie gevoerd, of je in geval van nood, een niet-bevoegde medewerker mag vragen (met duidelijke instructie) om dubbel te controleren? Hanteer je dan het principe: "beter iets dan niets"? En hoe ga je dan om met paraferen? En hoe zit het met verantwoordelijkheden? Graag advies hierin om onze discussie - besluitvorming verder te brengen.
[Marij, verpleegkundig specialist, zzg zorggroep, Beneden-Leeuwen]

User avatar
Guest
Yfke Hendriks - 13-9-2017 11:50:09
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mogen helpenden dubbel controleren?
Voor de 2e controle hoef je niet bekwaam (of bevoegd) te zijn, maar wel in staat zijn om de controle goed te kunnen doen. De 2e controle mag dus gedaan worden door collega, cliënt of mantelzorg, mits zij hiertoe in staat zijn.
Yfke Hendriks [Expert medicatieveiligheid, OTBT]

User avatar
Guest
Bram Hengeveld - 13-9-2017 11:52:17
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mogen helpenden dubbel controleren?
Bevoegd tot het geven van medicatie is een afspraak binnen een organisatie. Afgezien van waar het zaken met voorbehouden handelingen betreft zijn er mij geen wetten bekend die daar iets over zeggen, anders dan dat de zorg in ieder geval veilig, doeltreffend en effectief moet zijn.
Als medicatie duidelijk omschreven is en de lijst kloppend, lijkt het me goed mogelijk. Zo staat er in de thuiszorg bij ons op GDSzakjes vrij duidelijk beschreven hoe het medicijn te herkennen is. Ovaal/rond/breukstreep/cijfers/letters/kleur/capsule. Zo kan je ook echt een check doen, meer dan het tellen van het aantal pilletjes. En hoe moeilijk kan het zijn om het woord novorapid en het cijfer 15 te lezen? (vereiste is dus dat iemand niet volslagen woord- en cijferblind is).
In geval van 'nood' lijkt de context me misschien een groter probleem. Wat veroorzaakt de nood? Hangt dat samen met een groot tekort aan personeel, waardoor iedereen zich drie slagen in de rondte werkt? Dat lijkt me véél een foutgevoeliger omgeving dan iemand die beschrijvingen kan lezen.
En als het alléén bij nood is (ervan uitgaande dat het niet iedere dag nood is), zal iemand er weinig ervaring mee opbouwen. Dat past misschien ook niet helemaal bij de betreffende werknemers.
[Bram Hengeveld, wijkverpleegkundige/protocolschrijver Livio & Vilans, Enschede]

User avatar
Guest
Karin - 13-9-2017 11:53:27
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mogen helpenden dubbel controleren?
Wij werken met iPads en van de opgetrokken insuline pen maak ik een foto. Deze kan ik gemakkelijk vergroten en slechtziende kunnen dan alsnog zelf de controle uitvoeren. Soms zeg ik expres een verkeerd getal -:), dit werkt goed.
Een tweede controle, door helpende of andere onbevoegde, zou toegestaan moeten worden. Gewoon omdat het andere voorschrift niet altijd uitvoerbaar is , liever 4 dan 2 ogen.
[Karin, verzorgende IG, Thuiszorg DPRS, Heerhugowaard]

User avatar
Guest
Daan de Reus - 13-9-2017 11:55:37
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mogen helpenden dubbel controleren?
Ik vind het zonde dat zorginstellingen het zich onnodig moeilijk maken om volgens richtlijnen te werken. De IGZ is hier namelijk vrij duidelijk over. Ook het platform medicatieveiligheid geeft duidelijk richting aan hoe de eisen van de inspectie moeten/kunnen worden gebruikt. Tijdens mijn opleiding heb ik met een groepje onderzoek gedaan naar de dubbele controle. Daaruit kwam(heel kort gezegd) het volgende.
Als norm noemt de IGZ: 4.8 ?een tweede bekwaam persoon controleert de niet-GDS -medicatie, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt? Met daarbij sub b: ?de tweede controle wordt bekwaam uitgevoerd. Het is traceerbaar wie deze controle uitvoert en op welke wijze dat gebeurt".
Het draait dus niet om bevoegdheid, maar om bekwaamheid. in "noodsituaties" wordt het zelfs nog duidelijker!
Het platform medicatieveiligheid stelt dat de controle de handeling niet in de weg mag staan. Er wordt hiervoor verwezen naar de kwaliteitswet, waarin staat dat de instelling zorg moet dragen voor doelmatige zorgverlening. Er kan in zo'n situatie in het uiterste geval voor gekozen worden om geen 2e controle uit te voeren. Het platform geeft hierbij aan: wees bewust van risico's en probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen, in te perken of acceptabel te maken; gebruik het gezonde verstand en handel met inachtneming van redelijkheid en billijkheid; communiceer en maak afspraken en leg deze vast.
inspectie voor de gezondheidszorg. (2016). Toelichting toezicht op medicatieveiligheid in de V&V. Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.
Platform medicatieveiligheid care. (2014). Addendum 2014 "Veilige principes in de medicatieketen". Platform medicatieveiligheid care.
[Daan de Reus, hbo-v i.o., Almere]