Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
View modes: 
User avatar
Guest
Els Kodde - 13-9-2017 10:55:08
   
Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Hallo,
Is het voldoende dat je bij risicovolle medicatie(zoals insuline) in het zorgleefplan vastlegt dat de cliënt de 2e controle doet of moet de cliënt bij iedere toediening ook zijn of haar paraaf op de toedienlijst zetten?
[Els Kodde, medicijncoördinator Driezorg lok. Berkumstede, Zwolle]

User avatar
Guest
Wilma Bakker - 13-9-2017 10:56:25
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Volgens het Addendum bij de Veilige Principes in de Medicatieketen is het akkoord als de cliënt de tweede controle doet. Deze hoeft niet af te tekenen. Het mag natuurlijk wel. De zorgverlener mag ook zelf aftekenen voor de controle door de cliënt.
Zowel de Veilige Principes als het Addendum geven goede handvatten voor veilige medicatiezorg. Goed om deze te lezen!
[Wilma Bakker, wijkverpleegkundige]

User avatar
Guest
Francisca Hardeman - 13-9-2017 10:58:00
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Hoi Els,
Cliënten en mantelzorgers zijn geen professionals. Je kunt hen dus niet verplichten om af te tekenen. Een afspraak in het zorgleefplan is in principe voldoende. Het is natuurlijk wel prettig als je kunt monitoren of de tweede controle daadwerkelijk is uitgevoerd. Dus je kunt wel vragen of de cliënt wil tekenen voor de controle en uitleggen wat de meerwaarde hiervan is. Maar het is niet verplicht.
[Francisca Hardeman, Vilans]

User avatar
Guest
de Meza Gale - 2-8-2021 22:22:54
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Wat kunnen je doen bij het toe dienen van medicatie aan een client

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 4-8-2021 22:26:24
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Dag de Meza Gale,
Wat je kunt bij het toedienen van medicatie, is een brede, veelomvattende vraag; ik weet niet precies wat je bedoelt.
Bij het toedienen van medicatie door een zorgmedewerker gaat het erom dat dat gebeurt door iemand die bekwaam is om medicatie toe te dienen. Bij het toedienen moet je aan de hand van de toedienlijst controleren op juiste medicatie, juiste client, juiste dosis, juiste tijd, juiste vorm. Losse risicovolle medicatie hoort dubbel gecontroleerd te worden. Over deze punten is meer informatie te vinden in het thema medicatieveiligheid van ZorgvoorBeter en in de interactieve versie van de Veilige principes.
Zie voor meer info o.a.:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/dubbele-controle
[url=http://https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes]https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes[/url]
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter /ActiZ

User avatar
Guest
Renske Haakma - 27-10-2021 14:04:04
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Hallo,

Hierboven wordt aangegeven dat client niet verplicht hoeft af te tekenen bij dubbelcheck. Maar ik vraag mij af hoe het dan zit als het niet goed gaat. Bijvoorbeeld als er een verkeerde dosering wordt gegeven en client ondervindt hier schade van. En client kan zelf niet meer aangeven dat hij/zij dubbelcheck heeft gedaan. Je kan dan nergens terugvinden dat dubbelcheck daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Kun je hier als medewerker en/of organisatie geen problemen mee krijgen?

Ik vraag dit ook omdat dit bij ons nu weer leeft. Wij gaan namelijk binnenkort over op digitaal aftekenen en in het digitale systeem is er geen mogelijkheid om dubbel af te tekenen.


User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 29-10-2021 11:01:54
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle risicovolle medicatie door cliënt?
Dag Renske,
Het gaat natuurlijk om de dubbele controle op zich. Die moet goed gebeuren. Bij de medicatie-afspraken spreek je af wie de dubbele controle doet en hoe je dat doet met aftekenen. Als de client de dubbele controle zelf doet, heeft het de voorkeur dat hij ook zelf aftekent. Maar niet iedere client kan of wil dat. Je kunt dan ook afspreken (en vastleggen in het dossier bij de algemene afspraken) dat de zorgmedewerker aftekent voor de dubbele controle van de client. Daarmee tekent de zorgmedewerker er dan voor af dat zij/hij de client de dubbele controle heeft laten doen.
Als er in het digitale systeem geen mogelijkheid is voor dubbel aftekenen, dan is dat een zaak om (als organisatie) met de softwareleverancier te bespreken. Bij medicatie waarbij dubbele medicatie is afgesproken, zou de mogelijkheid voor dubbel aftekenen aanwezig moeten zijn. Als die mogelijkheid er niet is, dan moet een enkele paraaf dus inhouden dat én de 1e, én de 2e controle is gedaan. Dat moet dan heel duidelijk worden afgesproken en door alle medewerkers zo worden uitgevoerd.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ