Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Risicoscorelijsten voor huidletsel

Preventie van huidletsel start met het opsporen van cliënten die risico lopen om decubitus te krijgen. Het is hierbij van belang om onderscheid te kunnen maken tussen risicofactoren en risico-indicatoren.

 • Risicofactoren hebben een directe relatie met het ontstaan van decubitus en huidletsel; voor decubitus zijn dat druk- en schuifkrachten.
 • Risico-indicatoren zijn kenmerken die ertoe bij kunnen dragen dat cliënten een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidletsel/decubitus lopen: bijvoorbeeld verslechterde voedingstoestand, neurologische aandoening en verminderde mobiliteit.

NB Beschouw cliënten met een verminderde activiteit en/of mobiliteit altijd als risicocliënten.

Wanneer een risico-scorelijst invullen?

Risicoscorelijsten worden gebruikt bij het inschatten van het risico op decubitus/huidletsel. Een risico-scorelijst moet worden ingevuld:

 • Bij opname van de zorgvrager.
 • Wanneer de zorgvrager afhankelijk wordt van bed of rolstoel.
 • Wanneer de conditie van de zorgvrager verbetert of verslechtert.

Drie risicoscoreschalen: Braden, Norton en Waterlow

De betrouwbaarheid van risicoscorelijsten staat ter discussie. Het resultaat van een risico-inventarisatie is een momentopname en risico-inschatting dient een continu proces te zijn en regelmatig herhaald te worden.

Als organisatie, afdeling of team is het van belang een keuze te maken, welke risicoscorelijst er gehanteerd wordt.

De meest bekende risicoscorelijsten voor decubitus in Nederland zijn:

Alleen hulpmiddel

Er wordt geen specifiek risico-inschattingsinstrument aanbevolen, omdat een dergelijk instrument alleen een hulpmiddel is om op een gestructureerde wijze het risico op decubitus te bepalen. Naast de genoemde aspecten in het instrument zijn ook de individuele kenmerken van de cliënt, de klinische blik en ervaring van de zorgverlener belangrijk bij het bepalen van het risico. De uitkomst van een risicoscore geeft een indicatie om preventieve maatregelen te starten of uit te breiden.

Bij het gebruik van risicoscorelijsten geldt de volgende kritische kanttekening:

 • Er blijven cliëntsituaties bestaan waarbij sprake is van een lage score, maar waar toch een sterk verhoogd risico aanwezig is.
 • Andersom kan soms ook het geval zijn: een hoge score, maar toch een laag risico.

Voorbeeld: Bradenschaal

Afbeelding Bradenschaal
Afbeelding: Bradenschaal

De Bradenschaal bestaat uit 6 onderdelen. De scores kunnen variëren tussen 6 en 23. Bij een score lager dan 18 heeft de cliënt een verhoogd risico. Hoe lager de score hoe groter het risico op decubitus.

Uitleg categorieën

 • Waarneming van pijn en ongemak
  • Totaal verstoord
   reageert niet op pijnprikkels doordat de cliënt niet bij bewustzijn is of geen pijn voelt over het grootste deel van het lichaam.
  • Zeer verstoord
   reageert alleen op pijnprikkels.
  • Licht verstoord
   reageert op mondelinge opdrachten, maar kan niet adequaat reageren.
  • Geen stoornis
   reageert op alle opdrachten en kan zich goed uiten.
 • Vochtigheid huid
  • Altijd vochtig
   door incontinentie van feces e/o urine, transpiratie.
  • Meestal vochtig
   niet altijd vochtig, maar het beddengoed/de kleding moet meestal 3x per dag verschoond worden.
  • Soms vochtig
   af en toe vochtig, het beddengoed/ de kleding moet meestal 1x per dag extra verschoond worden.
  • Zelden vochtig
   meestal is de huid droog, het beddengoed/ de kleding hoeft niet extra verschoond te worden.
 • Activiteit
  • Bedgebonden
   ligt altijd in bed.
  • Stoelgebonden
   kan niet zelf lopen en moet in de stoel geholpen worden.
  • Loopt af en toe
   loopt alleen korte afstanden, brengt het grootste deel van de dag in bed of op de stoel door.
  • Loopt vaak rond
   loopt minstens elke twee uur in de kamer rond en gaat minstens 2x daags een wandeling buiten de kamer maken.
 • Mobiliteit
  • Volledig immobiel
   kan niets bewegen zonder hulp.
  • Zeer beperkt
   kan alleen af en toe lichte houdingsveranderingen zelf uitvoeren, heeft verder altijd hulp nodig.
  • Licht beperkt
   kan vaak lichte houdingsveranderingen zelf uitvoeren zonder hulp.
  • Geen beperkingen
   kan zonder hulp van houding veranderen.
 • Voeding
  • Onvoldoende
   eet en drinkt niet of eet nooit meer dan 1/3 van het eten en drinken wat hem wordt aangeboden (uitgaande van porties gebaseerd op de Schijf van Vijf); weigert supplementen of wordt langer dan 5 dagen alleen intraveneus gevoed.
  • Waarschijnlijk ontoereikend
   eet en drinkt zelden meer dan de helft van het aangeboden eten en drinken; accepteert alleen af en toe een supplement of krijgt onvoldoende sondevoeding toegediend.
  • Toereikend
   eet meestal meer dan de helft van het aangeboden eten en drinken; accepteert supplementen of krijgt voldoende sondevoeding / TPV.
  • Uitstekend
   weigert geen maaltijden en eet het grootste deel van elke maaltijd op; heeft geen bijvoeding nodig.
 • Schuifkracht
  • Probleem
   glijdt in bed of stoel vaak onderuit en moet regelmatig in de goede houding geholpen worden.
  • Mogelijk probleem
   glijdt af en toe onderuit en moet soms in de goede houding geholpen worden.
  • Geen probleem
   kan in een goede houding blijven zitten of liggen.

Bronnen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Annemieke Koning 11/10/2016

Er wordt geen specifiek risico-inschattingsinstrument aanbevolen, omdat een dergelijk instrument alleen een hulpmiddel is om op een gestructureerde wijze het risico op decubitus te bepalen. Naast de genoemde aspecten in het instrument zijn ook de individuele kenmerken van de cliënt, de klinische blik en ervaring van de zorgverlener belangrijk bij het bepalen van het risico. De uitkomst van een risicoscore geeft een indicatie om preventieve maatregelen te starten of uit te breiden.
U kunt de schalen bij de linken onder het kopje Drie risicoscoreschalen: Braden, Norton en Waterlow inkijken.
Met vriendelijke groet,
Annemieke


Grytsje landman 11/10/2016

Wat is de overweging in de keuze welke schaal te hanteren ?
Waarom zijn er 3 schalen ipv 1 schaal ?
Wat is het grootste verschil onderling ?
Graag een andwoord via de mail
Bvd Grytsje Landman