Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Rol mantelzorger bij huidletsel

Naast de cliënt zelf kan ook de mantelzorger een rol spelen bij preventie en behandeling van huidletsel. Als de cliënt én de mantelzorger goed zijn voorgelicht dan kunnen zij een belangrijke rol spelen bij zowel de signalering van huidletsel als het nemen van maatregelen.

Mantelzorgers kunnen huidletsel signaleren

In de zorg voor huidletsel kan de mantelzorger een samenwerkingspartner zijn. Ga naast de cliënt zo nodig ook in gesprek met de mantelzorger om na te gaan welke bijdrage zij kunnen leveren in de zorg rondom huidletsel. Denk hierbij aan signalering van huidletsel maar bijvoorbeeld ook het signaleren of besproken maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en het zelf uitvoeren van adviezen van zorgverleners over preventie en behandeling. Mantelzorgers kunnen er bijvoorbeeld alert op zijn dat de cliënt regelmatig verzit of verligt of regelen dat er bij hen thuis ook anti-decubitusmateriaal aanwezig is.

Ook wanneer cliënten vanuit het verpleeghuis een periode bij familie of vrienden verblijven is het goed om de mantelzorger de benodigde informatie en instructie mee te geven zodat de mantelzorger, als hij of zij dat wil, de cliënt kan (helpen met) verzorgen.

Cliëntperspectief

Voorwaarde voor een goede samenwerking met de mantelzorger is een goede voorlichting en ruimte voor inspraak en overleg.

In de SALODE-richtlijn van de NVVA (nu Verenso) zijn (algemene) kwaliteitscriteria ten aanzien van preventie, signalering en behandeling van decubitus vanuit het cliëntenperspectief te vinden. Hieruit  blijkt dat mantelzorgers van psycho-geriatrische cliënten het erg belangrijk vinden dat zorgverleners kunnen meedenken met de cliënt en de mantelzorger. Ook blijkt dat mantelzorgers met betrekking tot preventie voorkeur hebben voor mondelinge, praktische en bondige informatie en eventueel een (korte) folder. Wanneer de mantelzorger ook daadwerkelijk een actieve rol in de verzorging wil en kan hebben is de informatiebehoefte groter en is er ook behoefte aan schriftelijke informatie.

Faciliteer de mantelzorger bij verzorging van huidletsel

Als zorgverlener kun je ook een rol hebben in het creëren van voorwaarden om de persoonlijke relatie van de cliënt en mantelzorger of familie zoveel mogelijk intact te houden. Er zullen mantelzorgers zijn die geen rol willen of kunnen vervullen bij preventie en behandeling van huidletsel. Bijvoorbeeld omdat fysiek contact niet past binnen de relatie of omdat zij het vervelend vinden om wonden te verzorgen. Houd hier rekening mee. 

Afstemmen tussen zorgverlener en mantelzorger

Mantelzorgers hebben vaak ‘verrassende’ en goed werkende ideeën als het gaat om het voorkomen of verminderen van doorliggen. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Weet u wat wij voor de cliënt kunnen doen om doorliggen te voorkomen?
  • Heeft u tips / ideeën die we kunnen gebruiken om doorliggen te voorkomen?

Meer informatie

Informatie voor cliënten, mantelzorgers én jou als zorgverlener is te vinden op de website van V&VN.

Preventie en behandeling smetten:

Preventie en behandeling decubitus:

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer