Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Familieparticipatie

Praktijkvoorbeelden familieparticipatie

Verschillende zorgaanbieders zijn actief met familieparticipatie.

Download: publicatie 'Communiceren met familie'

  • Fase 1: Thuis wonen
  • Fase 2: Verhuizen
  • Fase 3: Wonen in het verpleeghuis
  • Fase 4: Laatste levensfase

Download de publicatie 'Communiceren met familie' (pdf)

De tools en voorbeelden uit de publicatie zijn opgehaald door mensen binnen zorgorganisaties te interviewen. Deze organisaties deden mee aan het project 'Ruimte voor verpleeghuizen', onderdeel van Waardigheid en Trots. Aan het project deden ruim 150 zorginstellingen mee. In 20 themagroepen werken de deelnemers aan hun individuele verbeterplannen. Ervaringen en ontwikkelde kennis worden op themaniveau gebundeld en aangevuld met tips en tools. Deze publicatie, voor stafmedewerkers - zoals projectleiders, teamleiders, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers - van zorgorganisaties, is een bundeling van ervaringen uit de themagroep 'Mantelzorg, cliënt en professional'

In voor Mantelzorg

In het programma In voor Mantelzorg werkten 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren anderhalf jaar aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. In voor Mantelzorg boekte mooie resultaten. Iedere deelnemende organisatie heeft de resultaten beschreven en geeft tips aan andere organisaties die meer samen willen werken met mantelzorgers. Lees meer hierover op In voor Mantelzorg

Rinnebeek: Familieparticipatie verhoogt kwaliteit van verblijf

De Rinnebeek,  een woon/zorgvoorziening voor dementerenden in De Bilt, heeft geen officieel beleid rond familieparticipatie. De praktijk is leidend. Uitgangspunt is dat wonen en welzijn van de bewoners een gezamenlijke zorg is, van medewerkers én familie. De Rinnebeek is een van de proeftuinen van Vilans voor het verder ontwikkelen van participatie van familieleden in de zorg. Lees meer in deze beschrijving (pdf)

Verpleeghuis Liduina doet aan actieve familieparticipatie

Bij verpleeghuis Liduina in Boxtel kunnen verwanten meedoen aan een ondersteuningsgroep en themabijeenkomsten. Na acht weken voert de eerstverantwoordelijke voor de zorg een familiegesprek met betrokkenen. Naast begeleiding van verwanten is er ook een vorm van actieve familieparticipatie bij Liduina. Verwanten kunnen meedoen aan dagbesteding, activiteiten en festiviteiten. In het voorjaar zijn er verwantendagen, waarop zij de tuin of het terras inrichten en opknappen. Regelmatig vindt een Alzheimer café plaats voor verwanten die met dementie te maken hebben. Lees meer op de pagina

Cello: goed samenspel verkleint afstand tussen zorg en familie

Zorgorganisatie Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Cello wil het digitale Familienet inzetten om het contact met de familie efficiënter te laten verlopen. Familienet is een besloten omgeving op het internet waar begeleiders en familie van de cliënt met elkaar communiceren. Goed samenspel verkleint de afstand tussen zorg en familie. Lees meer op de pagina

Vierstroom vraagt familieleden vier uur mee te helpen

Zorginstelling Vierstroom in Zuid-Holland vraagt familie ten minste vier uur in de maand een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van hun naaste en andere bewoners. Het is niet verplicht mee te helpen. Deze nieuwe werkwijze is gevolg van een succesvolle pilot in drie woonlocaties van de Vierstroom. De overgrote meerderheid van de familieleden daar bleek bereid mee te helpen. Het experiment heeft ook uitgewezen dat het welzijn en welbevinden van bewoners substantieel toeneemt als familie of kennissen regelmatig actief meehelpen in het verpleeghuis.
Zie dit artikel (pdf)

De Rijnhoven zet actief in op familieparticipatie

Bij De Rijnhoven, een zorgorganisatie in het westen van provincie Utrecht, is familieparticipatie onderdeel van de beleidsvisie. Onder andere via informatieavonden en een speciaal familieportal zoekt de zorgaanbieder het contact met familieleden en bekenden van de cliënt. Lees meer op de site In voor zorg!

Anton Pieck-hofje wil dementerende bewoners niet isoleren

Directeur Esther Merkies vertelt over de filosofie van het Anton Pieckhofje in Haarlem, onderdeel van verpleeghuis Overspaarne: "We willen dat bewoners hun oorspronkelijke leven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten. " Samenwerken met de familie is essentieel. In het kennismakingsgesprek met de bewoners en de familie zijn de medewerkers duidelijk en eerlijk over welke zorg bewoners wel en niet kunnen verwachten. Als je een goede band hebt met de familie is dat ook een goede basis om financiën met elkaar te bespreken. Niet de verzorgenden maar de bewoners bepalen samen met de familie hoe ze willen leven. Familieleden zijn dan ook zeer welkom. Lees meer in de publicatie Leven in de brouwerij (pdf)

Familieleden stemmen hun inbreng meestal onderling af

In haar afstudeeronderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft Kitty Oerbekke onderzocht waarom sommige familieleden hun naasten in het verpleeghuis vaak bezoeken en andere weinig komen. In de praktijk blijkt dat familieleden de taken onderling verdelen, ze dragen allemaal hun steentje bij, in meer of mindere mate. De betrokkenheid van familie bij de zorg voor hun naaste is dus niet alleen een zaak van zorgmedewerkers. Familieleden betrekken elkaar ook bij familieparticipatie. Lees meer in de publicatie Het Familieteam. Familieleden stemmen hun inbreng (meestal) onderling af (pdf)

Aandacht voor familie goed voor patiënt

Revalidatiearts Anne Visser-Meily heeft onderzocht waarom het ene gezin het wel redt na de beroerte van een naaste en het andere niet. Ze vertelt waarom aandacht voor familie zo belangrijk is. Het lijkt misschien wel zo dat aandacht voor familie veel tijd kost van verpleegkundigen, maar in de praktijk verdient die aandacht zich weer terug. Familieleden klagen nu vaak dat ze niet goed geïnformeerd zijn over de patiënt. Dat kan tot klachten leiden. Als je tijd vrij maakt voor een persoonlijk gesprek met mantelzorgers, voelen zij zich gesteund en gehoord. Lees meer: Revalidatiearts over mantelzorg

Lees meer op Zorg voor Beter

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]