Naar hoofdinhoud Naar footer

Veilige Principes zijn geactualiseerd

Gepubliceerd op: 23-01-2023

Om medicatie veilig toe te dienen, werk je volgens 'veilige principes'. Eind 2022 zijn deze geactualiseerd.

Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten gaat over o.a. de digitale overdracht van medicatiegegevens, waarvan de implementatie plaats vindt in het programma Samen voor medicatieoverdracht. In de transitiefase (naar verwachting 2022-2026) moeten alle professioneel betrokkenen zorgen voor de benodigde digitale infrastructuur, aansluiting op die infrastructuur en overdracht van medicatiegegevens via deze infrastructuur.

Veilige Principes geactualiseerd

De Veilige Principes beschrijven wat in principe veilig is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het Platform Medicatieveiligheid in de care heeft de Veilige Principes geactualiseerd op basis van de nieuwe Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Ook is er een compacte versie beschikbaar. De regels over de digitale infrastructuur en nieuwe begrippen uit de Kwaliteitsstandaard zijn toegevoegd in de nieuwe versie van Veilige Principes (zie download in onderstaande opsomming, versie 2022). Begrippen zoals Basisset medicatiegegevens, Aanvullende set en Medicatieoverzicht worden uitgebreid toegelicht. Dit heeft de actualisatie opgeleverd: 

Belangrijk om te onthouden is dat het gaat om herkennen van risico’s en deze zoveel mogelijk voorkomen, verkleinen of acceptabel maken. Het gaat niet om blindelings regels volgen.

Thema medicatieveiligheid ook geactualiseerd

Op basis van deze actualisatie is ook het thema medicatieveiligheid op Zorg voor Beter geactualiseerd. Alle nieuwe en uitgebreide informatie vind je op dit kennisplein terug. 

Over Veilige Principes

De Veilige principes zijn bewust ‘Veilige principes’ genoemd. Een principe geeft een uitgangspunt weer, namelijk: veilige zorg voor de cliënt en veilig werken voor de zorgprofessional. De Veilige Principes dienen als basis om in de eigen lokale situatie afspraken te maken tussen betrokkenen (zoals arts, apotheker en zorgorganisatie) voor een veilig medicatieproces in de keten.

Downloads

Deel deze pagina via: