Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenSamenwerken Zorg Thuis

Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. Mensen willen gehoord en gewaardeerd worden, juist bij ziekte en groeiende kwetsbaarheid, als mensen om je heen wegvallen.

Zowel zorgmedewerkers in de zorg thuis als zorgmedewerkers in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken krijgen hiermee te maken. Zij kunnen veel betekenen voor ouderen met levensvragen, zeker wanneer ze met elkaar werken aan een goede kwaliteit van omgaan met levensvragen.

Aan de slag

Werk je in de zorg thuis, ziekenhuis, huisartsenpraktijk of een consultatiebureau voor ouderen? En wil je meer aandacht geven aan zingeving en levensvragen? Bekijk de informatie en ga met collega’s in gesprek.

PRIL

In diverse gemeenten werken organisaties samen om ouderen thuis te ondersteunen bij levensvragen. Zie bijvoorbeeld het platform regionale initiatieven levensvragen (PRIL).

Verpleegkundige

Wendela de Lange werkt als senior verpleegkundige in het UMC in Utrecht. ‘Als verpleegkundige signaleer ik van alles. Tijdens het verzorgen kom ik spontaan in gesprek met patiënten. De dag bestaat uit tal van momenten waarop gesprekken spontaan kunnen ontstaan. Deze gesprekken kunnen ook gaan over de zin van het leven of het ziek zijn en wat dat met zich meebrengt.’ Het hele interview (pdf) vind je bij de downloads onderaan deze pagina.

Huisartsenpraktijk

Ouderen krijgen in de zorg in eerste instantie te maken met de huisarts. Een huisarts is een arts in de eerstelijnszorg die persoonlijke, integrale en continue zorg geeft aan een vaste groep mensen. Na een eerste consult is de Praktijkondersteuner Ouderen (POH’er Ouderen) van de huisartsenpraktijk steeds vaker de vaste contactpersoon voor de ouderen.

Ervaring met levensvragen

Huisartsen en POH’ers komen in het dagelijks werk altijd levensvragen bij patiënten tegen. Zij beslissen over de zorg die een oudere nodig heeft en stellen hierbij levensvragen aan de orde. De mate waarin en wijze waarop zij dit doen is persoonsgebonden.

Omgaan met levensvragen

Artsen- en verpleegkundigenopleidingen besteden veelal niet expliciet aandacht aan levensvragen. Soms komt het aan de orde bij de thema’s ‘chronische ziekte’ en ‘ethiek’. In de praktijk moeten artsen en POH’ers wel met levensvragen van cliënten kunnen omgaan. Dat vraagt van ze dat ze zich allereerst bewust zijn van eigen normen en waarden.

Publicatie

Downloads

Praktijkvoorbeelden van samenwerken zorg thuis

Er zijn geen verhalen.

Tips over samenwerken zorg thuis

Er zijn geen tips.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden