Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenSamenwerking intramuraal

Samenwerking tussen zorgmedewerkers van verschillende disciplines is goed voor de kwaliteit van omgaan met levensvragen van cliënten en mantelzorgers.

Elke zorgmedewerker heeft een eigen rol die past bij zijn functie en relatie met de cliënt. Denk hierbij aan: 

  • Een voorwaardenscheppende rol, zoals beleid maken of leiding geven aan een team. 
  • Een ondersteunende rol, zoals het coachen van verzorgenden.
  • Een uitvoerende rol, waarbij er direct contact is met de cliënt. Bijvoorbeeld verzorgenden, helpenden, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, specialisten ouderengeneeskunde en geestelijk verzorgers.

De geestelijk verzorger als specialist

Geestelijk verzorgers verlenen geestelijke of spirituele zorg en zijn specialisten in het omgaan met levensvragen en zingeving. Ze ondersteunen niet alleen cliënten bij levensvragen, maar ook collega’s. Ook denken ze mee over organisatiebeleid.

Bij geestelijke verzorging gaat het om zaken als verwondering, het stilstaan bij, het zoeken naar betekenis van de situatie waarin cliënten en medewerkers zich bevinden. Deze vorm van zorg gaat vooral om het aanwezig zijn en draagt zowel bij aan het mentale als het fysieke welbevinden van cliënten.

Beroepsverenging VGVZ

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in Nederland. De vereniging telt zo'n 1500 leden (2022). Zij omschrijven geestelijke verzorging als ‘professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing’.

Kijk voor de beroepsstandaard op de website van VGVZ.

Psychologen en levensvragen

Psychologen leren tijdens hun studie depressie te diagnosticeren, maar niet alles is depressie. Zingeving en depressie hangen met elkaar samen, en in een therapie komen levensvragen vrijwel altijd naar voren. Als psycholoog kun je insteken op de alledaagse zingeving: waar komen mensen ’s morgens het bed voor uit? Alle psychologen hebben dus met zingeving te maken. Maar zij hebben geen opsporingsinstrumenten voor levensvragen in de klinische praktijk. Ook psycho-gerontologen krijgen vanuit de opleiding over het algemeen weinig bagage rondom het thema levensvragen mee.

Taakverdeling geestelijk verzorger en psychologen

Er bestaat vanuit de ouderenpsychologie geen duidelijke visie op een taakverdeling tussen geestelijk verzorger en psycholoog. Indien beiden in een zorgorganisatie aanwezig zijn, is een nauwe samenwerking gewenst. Sommige mensen schrikken ervan als er een psycholoog aan te pas komt, en anderen juist als de geestelijk verzorger ter sprake komt.

Kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen

De kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen is een algemene standaard voor ouderen met een zorgindicatie, ongeacht hun aandoening, beperking of ziekte. 

Lees meer over de Kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen.

Praktijkvoorbeelden van samenwerken intramuraal

Er zijn geen verhalen.

Tips over samenwerken intramuraal

Er zijn geen tips.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden