Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenSamenwerking welbevinden en levensvragen

Als zorgverlener kun je mensen met een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en hun naasten helpen door samen te ontdekken voor wat voor hen van betekenis is. Zo kun je samen zorgen voor een passende ondersteuning bij zingeving, spirituele en existentiële vragen en behoeften. Om dit te realiseren is de samenwerking met andere organisaties, mantelzorgers, vrijwilligers, cliëntenraden en professionals uit de zorg en het sociaal domein van belang. 

Praktijkvoorbeelden van samenwerking

Er zijn geen verhalen.

Tips over samenwerking

Er zijn geen tips.

Agenda over samenwerking

Er zijn geen agenda-items.