Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenCliëntraden en welbevinden

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Als lid van de cliëntenraad gaat de zorg die cliënten ontvangen je aan het hart. Door deelname aan de cliëntenraad draag je bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg op lichamelijk en geestelijk gebied.

Aandacht voor het mentaal welbevinden en voor levensvragen van cliënten heeft veel invloed op het welbevinden van cliënten. Spontane of ‘extra’ contacten tussen cliënten en medewerkers dragen bij aan een betere levenskwaliteit van mensen. Cliënten voelen zich bijvoorbeeld gezonder, veiliger en vervelen zich minder.

Aandacht voor levensvragen bij cliëntenraden

Geestelijke ondersteuning staat nauwelijks op de agenda bij cliëntenraden en bestuurders. Ze willen wel meer, maar het heeft onvoldoende prioriteit of het ontbreekt de raad aan kennis hierover. Bij cliëntenraden ontstaat nogal eens een gevoel van onbehagen als het gaat om geestelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat de geestelijk verzorger onvoldoende tijd ter beschikking heeft om bij bewoners aanwezig te zijn die er behoefte aan hebben. Of er bestaat bij de raad verwarring over de taak van de geestelijk verzorger.

Veel mensen zien de geestelijk verzorger nog als gelijk aan de pastoor of de dominee. Cliëntenraden en bestuurders beseffen onvoldoende dat aandacht voor levensvragen erg belangrijk is voor mentaal welbevinden en dat het bij levensvragen om meer kan gaan dan geloofsvragen. Het omgaan met levensvragen is ook niet uitsluitend een taak van de geestelijk verzorger.

Het Expertisenetwerk maakte een handreiking voor cliëntenraden om bij te dragen aan mentaal welbevinden en aandacht voor levensvragen van cliënten. Het bevat praktische tips en informatie over bevorderen van aandacht voor zingeving door cliëntenraden in hun organisatie. Download de handreiking (pdf) onder aan deze pagina bij 'Downloads'.

Aan de slag

Inspiratie

  • Yvonne van Gilse heeft zich als directeur van het LOC Zeggenschap in Zorg sterk gemaakt voor aandacht voor levensvragen en zingeving vanuit haar visie op Waardevolle zorg. Ze was een belangrijke dragende kracht van het Expertisenetwerk. In 2014 overleed zij. In dit korte interview vertelde ze over wat haar drijfveren waren.
  • Artikel ‘Je eigen denkwereld overstijgen’ (pdf, zie downloads)
    Op initiatief van de cliëntenraad en samen met de geestelijk verzorger is in Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist een nieuw gespreksmodel geïntroduceerd: de dialooggroep. Bewoners, mantelzorgers en personeel gaan in een open gesprek op basis van gelijkwaardigheid samen de diepte in. Het resultaat? De deelnemers voelen zich verrijkt, hebben meer begrip voor elkaar en komen met concrete suggesties voor verbeteringen.

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden