Naar hoofdinhoud Naar footer

Casemanagement bij palliatieve zorg

De cliënt met meerdere en verschillende zorgvragen krijgt met verschillende instanties, professionals of organisaties te maken. Cliënten en naasten hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt. Dat kan met casemanagement.

Bij casemanagement krijgt een cliënt een contactpersoon toegewezen die het aanspreekpunt is voor de cliënt en naasten. De contactpersoon ondersteunt in de palliatieve fase door het organiseren van een samenhangend hulppakket voor de cliënt en zijn naasten. Dit waarborgt het integrale en multidisciplinaire karakter van de zorg in de palliatieve fase.

Onderzoek naar casemanagement

Uit onderzoek blijkt dat casemanagement duidelijk een meerwaarde kan hebben. Ten eerste is dat zo voor patiënten en naasten, onder andere om een duidelijk aanspreekpunt te hebben en iemand te hebben waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Zij hebben over het algemeen geen probleem met de casemanager als extra zorgverlener. Ten tweede is dat zo voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij ervaren bijna allemaal geen negatieve gevolgen van de betrokkenheid van een casemanager. Ongeveer de helft van de huisartsen en wijkverpleegkundigen vinden dat casemanagement bijdraagt aan het bieden van passende zorg. Tenslotte blijkt dat casemanagement ook invloed heeft op uitkomsten op patiëntenniveau, zoals minder ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand en vaker thuis overlijden, vergeleken met reguliere zorg zonder casemanagement. 

Lees meer over het onderzoek Evaluatie van casemanagement in de palliatieve zorg in Nederland: naar ontwikkeling van best practice op de website van ZonMw.

Meer informatie over casemanagement staat in de publicatie Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij (pdf, zie Downloads).

Handreiking casemanagers palliatieve zorg

Daarnaast is er een handreiking voor casemanagers in de palliatieve zorg. Hierin staan aanbevelingen gebaseerd op de uitkomsten van het CaPalCa-onderzoek naar casemanagers in de eerstelijns palliatieve zorg. Zie hiervoor de tools onderaan deze pagina. 

Tips over casemanagement

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van casemanagement

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden