Naar hoofdinhoud Naar footer

Multidisciplinaire samenwerking

Gepubliceerd op: 30-11-2020

De cliënt krijgt in de palliatieve fase te maken met verschillende klachten en problemen. Hiervoor zal hij dan ook te maken krijgen met verschillende zorgverleners, zoals een (huis)arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of eengeestelijk verzorger. Maar ook de informele zorg, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit noemen we multidisciplinaire samenwerking.

Gezamenlijk maken de zorgverleners afspraken over wie welke zorg en ondersteuning biedt aan de cliënt. Dit gebeurt in een multidisciplinair overleg (MDO). De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan van de cliënt.

Informele zorg

Ook naasten van de cliënt kunnen zorg leveren in de vorm van mantelzorg. Naast mantelzorgers kunnen ook vrijwilligers zorg en ondersteuning verlenen aan de cliënt. Mantelzorgers en vrijwilligers vormen samen de informele zorg.

Voor mensen in de palliatieve fase zijn er speciale vrijwilligers. Zij hebben een scholing gevolgd om mensen in de palliatieve fase en hun naasten te ondersteunen. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

Lees meer over wat vrijwilligers doen en waar ze actief zijn op de website van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland. Of neem een kijkje op de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Hulp van een consultatieteam palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg gaat het niet meer om het beter maken van de cliënt. Behoud en verbetering van kwaliteit van leven staan centraal. De cliënt is ziek en kan last krijgen van verschillende symptomen die horen bij die ziekte, zoals pijn, misselijkheid, jeuk, hoesten, slaapproblemen of gewichtsverlies. De vragen en situaties waar je mee te maken krijgt bij cliënten in de palliatieve fase zijn complex en hierdoor moeilijk. Soms weet je het antwoord niet op een moeilijke vraag of situatie. 

VOORBEELDEN:

  • ‘Hoe moet ik omgaan met de pijn die lijkt toe te nemen?’
  • ‘Ik heb problemen met de wondzorg, hoe kan ik veilig handelen?’
  • ‘Mevrouw is angstig en lijkt in paniek, wat moet ik doen?’

Het consultatieteam palliatieve zorg kan je helpen met een antwoord op vragen of helpen met een handeling. Een consultatieteam bestaat uit verpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Als je hulp nodig hebt, kun je een consultatieteam bellen. Zij luisteren naar de vraag en stellen vragen om de situatie helder te krijgen. Eventueel overlegt het consultatieteam onderling en bellen ze je terug om hun advies met je te bespreken.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden