Naar hoofdinhoud Naar footer

Evalueren van palliatieve zorg

Het evalueren van de afspraken met de cliënt en mantelzorger is een vast onderdeel in het zorgproces. Ook in de palliatieve fase. Zo kom je erachter of de afspraken nog aansluiten bij de vragen en wensen van de cliënt en hoe de cliënt de zorg ervaart.

Cyclische evaluatie

De situatie rondom een cliënt in de palliatieve fase kan in korte tijd snel veranderen. Hiervoor is het nodig om er regelmatig bij stil te staan of de zorg die je levert nog wel aansluit. Daarom is het noodzakelijk om bij palliatieve zorg regelmatig met de cliënt te evalueren, met korte tussenpozen tussen de evaluaties. Dit noemen we kort cyclische evaluatie.

Eigen regie centraal

Door regelmatig te evalueren betrek je de cliënt en de mantelzorger bij de zorg en stel je de regie van de cliënt centraal. Het is daarom belangrijk de wensen en afspraken in kaart te hebben zodat zorg aansluit bij de behoeften. Zo is het mogelijk de kwaliteit van palliatieve zorg te bewaken en te verbeteren.

Alle leefdomeinen

De evaluatie met de cliënt in de palliatieve fase gaat over álle leefdomeinen; woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden. Richt daarom de evaluaties op alle leefdomeinen.

Lees meer over evalueren op de website van Zorg voor Beter bij Tools over het zorgdossier.

Tools over evaluatie

Er zijn geen kennisproducten.

Tips over evaluatie

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van evaluatie

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden