Naar hoofdinhoud Naar footer

Waar vindt palliatieve zorg plaats?

Palliatieve zorg kan op allerlei plekken plaatsvinden. Zorgverleners luisteren zoveelmogelijk naar de wensen van de cliënt: waar wil hijpalliatieve zorg ontvangen? Dit zal vaak thuis zijn, waar iemand zich het prettigst voelt. Toch is dit niet altijd mogelijk. Soms heeft iemand specialistische zorg of continue zorg nodig, die hij alleen in een vervangende woonvorm kan krijgen.

Op welke plaatsen kan iemand palliatieve zorg ontvangen? Bekijk de verschillende mogelijkheden:

Thuis

Iemand kan thuis palliatieve zorg krijgen. De palliatieve fase kan immers langere tijd duren. Er zijn ook steeds meer (technische) mogelijkheden die dit mogelijk maken, zodat iemand niet opgenomen hoeft te worden.

Verpleeghuis, verzorgingshuis en ziekenhuis

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen bieden palliatieve zorg. Denk aan ouderen met dementie of COPD, die opgenomen zijn in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Steeds meer verpleeghuizen hebben een specifieke afdeling voor palliatieve zorg. Verpleeghuizen kunnen multidisciplinaire zorg leveren; vaak werken er in een verpleeghuis specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen. Dit is moeilijker in een verzorgingshuis of ziekenhuis, waar deze specialisten niet altijd aanwezig zijn.

Hospices

Een hospice is een huis, vaak in een woonwijk, waar mensen palliatieve zorg kunnen ontvangen. Vaak gaan mensen naar een hospice in de laatste levensfase, wanneer het overlijden op korte termijn wordt verwacht. Cliënten hebben hier een indicatie voor nodig met een maximale levensverwachting van 3 maanden. Een hospice is huiselijk en wil graag dat mensen een ‘thuisgevoel’ ervaren. Iemand die in een hospice woont, wordt gast genoemd. De gast houdt zijn eigen ritme aan, hij mag zelf bepalen wat hij doet of bijvoorbeeld eet.

Twee soorten hospices:

  1. ‘High care hospices’; deze hospices hebben eigen verpleegkundig personeel in dienst. Professionals en vrijwilligers leveren samen een multidisciplinair zorgaanbod.
  2. ‘Bijna thuis-huizen’; ook in deze locaties leveren professionals en vrijwilligers de zorg. Deze huizen hebben de meeste zorgprofessionals echter niet zelf in dienst. Ze gebruiken de inzet van zorg als thuiszorg of de eigen huisarts, net als thuis.

Inloophuizen

Bij een inloophuis kunnen mensen in de palliatieve fase terecht als zij een gesprek willen met een vrijwilliger of professional, contact willen hebben met lotgenoten of een activiteit willen doen, denk aan ontspanningsactiviteiten of groepsgesprekken.

Lees meer over soorten voorzieningen op de website van Palliatieve zorg.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden