Naar hoofdinhoud Naar footer

Cijfers palliatieve zorg

In 2018 overleden er in Nederland 153.363 mensen. De oorzaken van overlijdenverschillen. De belangrijkstezijn kanker, hart- en vaatziekten, ziekten van ademhalingsorganenen dementie. Het is onduidelijkhoeveel van de overledenenin 2018 palliatieve zorg hebben gekregen.

Bij circa 70% van de sterfgevallen is mogelijk behoefte geweest aan palliatieve zorg. Dat is de schatting in de publicatie Kerncijfers Palliatieve zorg 2019. Hoe schatten onderzoekers deze behoefte aan palliatieve zorg? Zij kijken daarvoor hoe vaak er een ziektetraject plaatsvond voorafgaand aan het overlijden (zogenaamde ‘verwachte overlijdens’). In 2017 waren dat er 105.766.

Overbehandeling in de laatste fase

De onderzoekers schatten dat in 2017 ruim een derde (34%) van de overleden mensen met kanker te maken heeft gehad met potentiële overbehandeling in de laatste maand van het leven. Indicatoren voor overbehandeling staan in onderstaande grafiek.

Groei van teams palliatieve zorg in ziekenhuizen

Vanaf 2014 is een sterke toename van het aantal in palliatieve zorg gespecialiseerde teams te zien. In 2017 voerden deze teams samen ongeveer 14.000 consulten uit (klinisch en poliklinisch).

Indicatie voor de omvang van palliatieve zorg

Er zijn indicaties die invloed hebben op de omvang van palliatieve zorg, zoals:

Toename van sterfte door bevolkingsgroei en vergrijzing

Naar verwachting neemt de absolute sterfte in 2050-2055 toe tot bijna 200.000 sterfgevallen per jaar door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Daarna daalt het aantal sterfgevallen waarschijnlijk weer langzaam.

Toename van het aantal mensen met een of meer chronische ziekten

Door de vooruitgang van de medische wetenschap en door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een of meer chronische ziekten toe.

Gezien deze indicaties is de verwachting dat er meer vraag zal zijn naar palliatieve zorg. Het is belangrijk om als zorgaanbieder hier op te anticiperen. Bijvoorbeeld door zorgmedewerkers te scholen in palliatieve zorg, of door samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Kerncijfers Palliatieve Zorg

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de publicatie Kerncijfers Palliatieve zorg (2019), samengesteld door PZNL en IKNL. Meer informatie hierover vind je op Palliaweb.

Bronnen

Filters

Deel deze pagina via: