Naar hoofdinhoud Naar footer

Medicijnen: bijsluiters en uitleg

Ongeveer een derde deel van alle geneesmiddelen die apothekers jaarlijks verstrekken, wordt op de verkeerde manier of helemaal niet gebruikt. Met name ouderen hebben vaak moeite om de instructiete begrijpen. Deinitiatieven op deze pagina dragen bij aan een betere communicatie rondom medicatie.

Medische termen in gebarentaal

KNMP, beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, ontwikkelde 24 filmpjes over medicijngebruik in gebarentaal. Hierdoor kunnen doven en slechthorenden in hun moedertaal de uitleg bekijken. 

Kijksluiter

De kijksluiter maakt de bijsluiter begrijpelijk. Het is namelijk een aanvulling in de vorm van een tekenfilmpje waarin een apothekersassistent uitlegt geeft. 

Dossier Laaggeletterdheid en medicijngebruik 

Samen met Pharos, Stichting Lezen & Schrijven en V&VN ontwikkelde KNMP dossier 'Laaggeletterdheid en medicijngebruik'. Het doel is goed medicijngebruik door laaggeletterden te bevorderen.