Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgVoorbeelden van zorgtechnologie

Laatst bijgewerkt op: 09-04-2024 

Lees over zorgtechnologieën die worden toegepast in de verpleeghuiszorg en de wijkzorg.

Vier categorieën

We onderscheiden de technologische toepassingen in deze categorieën:

  1. Technologie gericht op ondersteuning van het zorgproces met als belangrijkste doel vermindering van de werkdruk in de ouderenzorg.
  2. Technologie voor het ondersteunen van het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. De belangrijkste opbrengst van deze zorgtechnologieën is het langer zelfstandig blijven wonen door bijvoorbeeld het geven van een veilig gevoel.
  3. Belevingsgerichte technologie. Hieronder vallen technologieën met als doel het vermaak, het laten bewegen van cliënten en het geven van meer vrijheid in de dementiezorg in het verpleeghuis.
  4. Een apart onderdeel in dit thema is digitale technologie voor thuiswonende mensen met dementie, ingedeeld naar de fase van het dementieproces. Deze omvat alle 3 hierboven genoemde vormen.

1. Onderdeel van het zorgproces

Zorgtechnologie kan bijdragen aan het werkplezier van medewerkers in de zorg. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van technologieën die ondersteunen in het werkproces en zorgen voor vermindering van (het ervaren van) werkdruk. Het is vooral tijdsbesparing die de werkdruk verlaagt. Dankzij zorgtechnologieën kunnen zorgmedewerkers aan meer cliënten zorg verlenen. Daarnaast draagt zorgtechnologie bij aan de kwaliteit van leven van de cliënten en een betere kwaliteit van zorg door de zorgmedewerkers.

Een voorbeeld hiervan is beeldzorg:

YouTube video thumbnail

Tijdsbesparing door zorgtechnologie

Dat tijdsbesparing de werkdruk vermindert, werd aangetoond in het onderzoek 'Tijdbesparende zorgtechnologieën in de ouderenzorg' (pdf, 2021) door Significant en Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS. Dit bleek met name van 13 zorgtechnologieën.

2. Zelfstandig blijven wonen

Een bijzondere vorm van zelfstandig blijven wonen, is het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT) onder de Wet langdurende zorg: verpleegzorg aan huis voor ouderen met een indicatie voor intramurale opname. Dan is er specifieke digitale zorg om het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis op verantwoorde wijze mogelijk te maken voor mensen met gevorderde dementie. Zodat daadwerkelijke opname in het verpleeghuis uitgesteld kan worden.

Dit is andere digitale zorg dan in het verpleeghuis wordt toegepast bij mensen met gevorderde dementie, omdat de cliënten veel langer overdag en ’s avonds op het eigen appartement verblijven.

Een voorbeeld hiervan is leefpatroonmonitoring:

YouTube video thumbnail

3. Belevingsgerichte technologie

Hieronder vallen technologieën met als doel het vermaak, het laten bewegen van cliënten en het geven van meer vrijheid in de dementiezorg in het verpleeghuis.

Voorbeeld van belevingsgerichte technologie

Lees over de interactieve knuffelrobot op de website van Vilans

4. Thuiswonende mensen met dementie

Technologie kan helpen om het leven voor mensen thuis met dementie (en voor hun omgeving) aangenamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of medicijndispensers met controle op afstand. De afgelopen jaren heeft een exponentiële groei in technologische ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is veel mogelijk, maar er staat ook nog veel in de kinderschoenen.

Een voorbeeld hiervan is de slimme kalenderklok:

YouTube video thumbnail

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden