Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgHeupairbag

De heupairbag is bedoeld voor ouderen die een groot risico lopen of bang zijn om te vallen. Het is een riem met luchtkussens die cliënten onder hun kleding dragen. Als een cliënt valt, blazen de airbags zich op zodat de klap wordt opgevangen. Het geeft de cliënten meer rust en ze voelen zich vrijer om te bewegen.

Wat is een heupairbag?

Een heupairbag zorgt ervoor dat iemand zacht neerkomt bij een val. Het is een riem met luchtkussentjes aan beide zijden van de heup. In de riem zitten sensoren die continu iedere beweging volgen en een val direct herkennen. Zodra dit gebeurt zorgen CO₂-patronen in de riem ervoor dat de airbags opblazen. Na de val wordt er per sms een alarm gestuurd naar de contactpersoon. Sommige heupairbags hebben ook een GPS-tracker om er snel achter te komen waar de cliënt is.

Heupairbags zorgen ervoor dat er minder supervisie van de zorgmedewerkers nodig is omdat bewoners meer hun gang kunnen gaan. Een heupairbag wordt pas ingezet als andere behandelmethoden en hulpmiddelen niet blijken te werken.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

Tot nu toe wordt de heupairbag alleen in het verpleeghuis toegepast bij:

  • Cliënten met een groter risico om te vallen.
  • Cliënten die in een rolstoel zitten en de neiging hebben om op te staan of bijvoorbeeld in de nacht vergeten dat ze lastig lopen.

Gebruik en gebruiksgemak

Het duurt vaak even voordat cliënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers vertrouwen hebben in de werking van de heupairbag. Maar na een gewenningstijd zijn de meesten positief over het gebruik ervan. Na een training vinden veel zorgmedewerkers het duidelijk en gemakkelijk te gebruiken.  

Aandachtspunt

De heupairbag is zichtbaar omdat deze over de kleding heen wordt gedragen. Cliënten kunnen het gebruik daarom niet prettig vinden en niet accepteren. Er wordt momenteel een airbag ontwikkeld die cliënten onder hun kleren kunnen dragen. 

Wet zorg en dwang

Als de heupairbag wordt toegepast bij mensen met dementie is de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing. Er is namelijk sprake van het uitoefenen van toezicht op de cliënt. Bij activering van de heupairbag wordt een signaal afgegeven wanneer en mogelijk ook waar (via GPS) de val heeft plaatsgevonden.

Financiering en opbrengsten

De heupairbag wordt tot nu toe bijna alleen binnen het verpleeghuis toegepast. De kosten vallen dan binnen het dagtarief Wet langdurende zorg. Het financieren binnen het dagtarief is ook van toepassing bij het Volledig Pakket Thuis. Bij het Modulair Pakket Thuis wordt het gefinancierd door het zorgkantoor. In de thuiszorg en onder de Zorgverzekeringswet wordt het vooralsnog beperkt vergoed door een enkele grote zorgverzekeraar.  

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden