Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgBeeldschermzorg

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Beeldschermzorg is zorg door middel van een beeldscherm. Via het scherm communiceert de zorgmedewerker met cliënten en helpt hen zo op afstand bij algemene, dagelijkse activiteiten. Dit geeft cliënten niet alleen meer eigen regie, het helpt hen bovendien bij eventuele angst, eenzaamheid of depressie.

Wat is beeldschermzorg?

Met beeldschermzorg communiceert de zorgmedewerker met een cliënt via het beeldscherm van een tablet op laptop. Zo kan de zorgmedewerker de cliënt helpen met eenvoudige, dagelijkse handelingen, zoals eten, douchen en het op tijd innemen van medicijnen.

Op de tablet of laptop staat een van de volgende applicaties: 

 • De algemene beeldbel-app op het apparaat
 • Een speciale zorg-beeldbelapp
 • Een beeldbel-app op een tablet dat speciaal is bedoeld voor ouderen, bijvoorbeeld een seniorentablet

Beeldschermzorg kan een alternatief zijn voor de medicijndispenser maar het wordt soms ook in combinatie met elkaar ingezet. Via het beeldbellen kan de zorgmedewerker of mantelzorger checken of de cliënt de medicatie uit de dispenser ook echt heeft ingenomen.

YouTube video thumbnail

Doelgroep 

Beeldschermzorg is te gebruiken bij een brede groep cliënten. Het wordt voornamelijk ingezet bij thuiswonende ouderen met cognitieve, psychische of somatische problemen (wijkverpleging, VPT of MPT).

Ook mensen met bijvoorbeeld COPD, diabetes en hartfalen hebben baat bij beeldschermzorg, maar dan alleen in combinatie met technologie voor monitoring van een chronische ziekte.

Gebruik en gebruiksgemak

Beeldschermzorg kent verschillende toepassingen, waaronder: 

 • ondersteuning bij dagelijkse handelingen en hulp bij de dagindeling
 • behoud van de eigen regie van de cliënt
 • begeleiding bij het innemen van medicatie
 • opvolging van alarmeringen bij de nachtzorg 
 • hulp bij of het aanleren van medische handelingen aan de cliënt of mantelzorger, zoals stomazorg of het aansluiten van sondevoeding
 • ondersteuning bij angst, eenzaamheid of depressie

Daarnaast kan contact via beeldbellen het psychosociaal welbevinden van de cliënt vergroten bij bijvoorbeeld angst, eenzaamheid of depressie. Ook wordt beeldschermzorg ingezet bij paramedische zorg voor het bevorderen van therapietrouw via video’s én bij medisch specialistische zorg met ondersteuning van mensen met COPD en hartfalen.   

Eenvoudig in gebruik

Beeldschermzorg is in principe niet ingewikkeld. Cliënten kunnen in het begin terughoudend zijn, maar goede begeleiding trekt hen vaak toch over de streep. Ook tijdens een vrijblijvende proefperiode raken zij vaak al gewend aan deze manier van zorg ontvangen.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal punten om rekening mee te houden bij het gebruik van beeldschermzorg:

 • Voor beeldbellen is een internetverbinding nodig. Als een cliënt geen of slecht werkende wifi heeft is een simkaart van tenminste 4G nodig. 
 • Er zijn meerdere beeldbeltoepassingen beschikbaar. Voor cliënten die met verschillende zorg- of welzijnsorganisaties te maken hebben, is het beter om gebruik te maken van één beeldbelproduct. Dit vergt de nodige afstemming binnen een gemeente of regio.
 • Welk type beeldscherm gebruikt kan worden, is per persoon anders. Het hangt met name af of de cliënt al ervaring heeft met het gebruik van een tablet of laptop. Als dit niet het geval is of er is sprake van cognitieve beperkingen, dan ligt een seniorentablet het meest voor de hand. Hierop staan minder knoppen en heeft beperkte functies. 

Wet zorg en dwang

Als beeldschermzorg wordt toegepast bij mensen met dementie is de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing. Er wordt namelijk toezicht gehouden op de cliënt. Tijdens het beeldcontact kan een zorgmedewerker checken hoe het met de cliënt gaat en dat heeft een signalerende functie. 

Lees meer over digitale zorg en de Wet zorg en dwang op dit kennisplein.

Opbrengsten en financiering

Beeldschermzorg wordt gefinancierd door de zorgkantoren (Wet langdurende zorg) en door de zorgverzekeraars voor de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet).

Lees meer over de opbrengsten en financiering van beeldschermzorg op de kennisbank digitale zorg op de website van Vilans. 

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden