Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgSmart glass

Soms is tijdens het verlenen van zorg aan een bewoner expertise nodig van een deskundige. Met een smart glass of expertisebril kan een zorgmedewerker altijd en overal een deskundige op afstand inschakelen waardoor de handen vrij blijven. Een deskundige kijkt live mee dankzij een ingebouwde camera en geeft feedback via een microfoon of aantekeningen op live beeldmateriaal.

Wat is een smart glass?

Een smart glass, letterlijk slimme bril, of expertisebril is een zorgtechnologie waarmee een zorgverlener altijd en overal de expertise van een deskundige op afstand kan inschakelen. Hierdoor blijven de handen vrij om zorg te verlenen. Het is een bril met ingebouwde microfoon en camera. Met de toepassing kijkt een deskundige op afstand live mee en geeft feedback via audio of met aantekeningen op live beeldmateriaal. 

De foto- en videobeelden kunnen worden opgenomen en doorgestuurd voor analyse achteraf, of gebruikt worden voor opleidingen. In sommige gevallen kan er ook nog informatie, bijvoorbeeld over de vitale functies van de cliënt, op de brillenglazen getoond worden. De smart glass wordt met name gebruikt in de ouderenzorg voor situaties waarbij de handen van de zorgmedewerker vrij moeten zijn voor zorgverlening. 

Het wordt vooral toegepast binnen het programma Anders Werken in de verpleeghuiszorg.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

Het product is in te zetten in diverse situaties in de ouderenzorg waarbij de mantelzorger of zorgprofessional de expertise nodig heeft van een expert of afstand, zoals een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of wondzorgverpleegkundige. 

Gebruik en gebruiksgemak

Hoewel de smart glass al een volwaardige technologie is, worden er voortdurend verbeterde exemplaren van de brillen ingezet. Met name de bijbehorende applicatie, de software en het programma, maakt nog steeds een ontwikkeling door. De applicatie bepaalt de daadwerkelijke bruikbaarheid van de bril.  

Nieuwe manier van werken

De inzet van de smart glass betekent echt een nieuwe manier van werken voor de zorgverleners. Het vraagt veel aandacht, zoals afspraken over waar de bril ligt en wie de bril oplaadt. Maar ook het maken van afspraken met deskundigen voor het meekijken en het borgen van deze nieuwe wijze van werken.  

Wet zorg en dwang (Wzd)

Als de smart glass wordt toegepast bij een persoon met dementie is de Wzd niet van toepassing, omdat er geen sprake is van het uitoefenen van toezicht op de cliënt.

Medisch hulpmiddel, ja of nee?

Het is nog niet duidelijk of een smart glass een medisch hulpmiddel is. Als dit wel het geval zou zijn, dan is een zwaardere CE-certificering noodzakelijk.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden