Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw is gespecialiseerd in digitale zorgtechnologie voor mensen met dementie, zowel thuiswonend als in het verpleeghuis. Ook kijkt hij naar mogelijkheden van zorgtechnologieën voor de somatische zorg in verpleeghuizen. 

Een focusgebied van Johan van der Leeuw is digitale zorg voor mensen met dementie bij het Volledig Pakket Thuis/Modulair Pakket Thuis (VPT/MPT) onder de Wet Langdurende zorg (Wlz). Hij onderzoekt hoe digitale zorg kan bijdragen tot het zo lang mogelijk uitstellen van opname in een verpleeghuis. 

Een ander focusgebied is het bepalen van de waarde – de zachte en harde kosten en opbrengsten – van specifieke digitale zorgtechnologieën. Denk aan leefstijlmonitoring, beeldschermzorg of ondersteuning dagstructuur.