Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Bijscholing en lesmodules onbegrepen gedrag

Er zijn verschillende gratis e-learnings en lesmaterialen over omgaan met onbegrepen gedrag in de ouderenzorg.

Gratis e-learning Probleemgedrag I
Gratis e-learning Probleemgedrag II
Free Learning 'Omgaan met agressie'
Leren van casussen
Lesmodule Stappenplan Omgaan met probleemgedrag
Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag
Kennisbundel probleemgedrag
Oefening voor studenten: Samenwerken bij complex probleemgedrag

Gratis e-learning Probleemgedrag I

AxionContinu ontwikkelde samen met LOCOmotion een Free Learning module voor zorgmedewerkers om probleemgedrag te herkennen en aan te pakken. In deze gratis online test leer je met 18 prikkelende vragen wat onbegrepen gedrag inhoudt en wat je eraan kunt doen. De vragen en antwoorden zijn aantrekkelijk vormgegeven met afbeeldingen en informatieve filmpjes. Bij iedere vraag zie je na het invullen meteen het juiste antwoord met een toelichting. Wanneer je een module goed doorloopt en 80% van de vragen goed hebt, kun je een certificaat printen. Je kunt de modules zo vaak volgen als je wilt.

Ga naar de module Probleemgedrag I.

Terug naar boven

Gratis e-learning Probleemgedrag II

Veilig Werken in de Zorg (VWiZ) heeft samen met Fundis een Free Learning module gemaakt over het omgaan met of het voorkomen van moeilijk te hanteren gedrag bij clienten in de ouderenzorg. Je kunt de module zien als een verdieping op Probleemgedrag I. Probleemgedrag II laat je kennis maken met het ‘Stappenplan Probleemgedrag‘ dat is ontwikkeld door Verenso, CCE, NIP en Vilans. Als je als zorgverlener wordt geconfronteerd met moeilijk te begrijpen gedrag (zoals agressie, claimen, decorumverlies) kun je als team, door de stappen multidisciplinair te doorlopen, systematisch zoeken naar de oorzaken, oplossingen bedenken, invoeren en ze evalueren. Het stappenplan is in de praktijk succesvol uitgetest.

Doe de gratis module Probleemgedrag II en haal je certificaat!

Let op! Bij deze Free Learnings wordt nog de eerdere definitie van probleemgedrag gehanteerd, namelijk: al het gedrag van de cliënt dat deze cliënt en diens omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. In de herziene richtlijn Probleemgedrag bij dementie (2018) is deze definitie aangepast: 'Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of dat tot gevaar leidt voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving.

Terug naar boven

Free Learning 'Omgaan met agressie'

Wat kun of moet je doen wanneer je wordt geconfronteerd met agressief gedrag bij cliënten? In deze Free Learning krijg je antwoord op al je vragen. De Free Learning-module ‘Omgaan met agressie’ gaat vooral in op wat je kunt, of zelfs moet doen als je geconfronteerd wordt met agressie. Vaak gaat het dan om agressief gedrag van de cliënt of familie van de cliënt. Aan de hand van 19 vragen leer je wat je kunt doen in het geval van agressie in de zorg.

Terug naar boven

Leren van casussen

Bij ‘Leren van casussen’ op de website van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) staan 3 casussen over omgaan met onbegrepen gedrag. Video’s maken duidelijk wat het probleem is, de oorzaak en hoe het probleem op een methodische manier is aangepakt. Ook het resultaat komt in beeld: hoe gaat het nu met de cliënt? Is er nog sprake van moeilijk te hanteren gedrag? Lees op deze website meer over deze casussen probleemgedrag.

Terug naar boven

Lesmodule Stappenplan Omgaan met probleemgedrag

De kennis en ervaringen uit het Verbetertraject Probleemgedrag (2012) zijn verwerkt in een omvangrijk lespakket ‘Zorg zelf voor beter, Lesmodule Stappenplan Probleemgedrag’. De lesmodule bevat een theoretische achtergrond over het stappenplan en vier sessies waarin je het gehele stappenplan doorloopt. Je krijgt ook de mogelijkheid om ervaringen te meten. In de bijbehorende film (zie hieronder) zie je hoe een team in de praktijk werkt met het Stappenplan probleemgedrag.

Terug naar boven

Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag

De film ‘Stappenplan probleemgedrag’ laat zien hoe een team in de praktijk werkt met dit stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten hoe het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. Daarnaast bevordert het bespreken van de film onderlinge uitwisseling over hoe je omgaat met onbegrepen gedrag. Lees meer op deze website over het .

https://vimeo.com/23534545

Terug naar boven

Kennisbundel probleemgedrag

Vilans heeft samen met V&VN een Kennisbundel probleemgedrag uitgebracht. De kennisbundel is geschreven voor docenten Zorg en Welzijn. De kennisbundel biedt alle inhoudelijke informatie om op mbo’s lessen over het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag te verzorgen. In deze bundel vind je ook een aantal instrumenten voor begeleiders. 

Het is raadzaam dat een gespreksleider, een docent, stagebegeleider of teamleider de workshop begeleidt.

Terug naar boven

Oefening voor studenten: Samenwerken bij Probleemgedrag

Tijdens de oefening 'Samenwerken bij complex probleemgedrag' bekijk je drie video's. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op je eigen gevoelens. Ook krijg je vragen over wat je ziet bij de zorgmedewerkers in de video's. Je leert ook hoe zij binnen hun team het complexe probleemgedrag bespreken. Aan het einde van de oefening krijg je handvatten aangereikt voor meer kennis over probleemgedrag en hoe je hiermee om kan gaan. Download de oefening 'Samenwerken bij complex probleemgedrag'

De oefening is het resultaat van een gezamenlijke verkenning van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Vilans en docenten in het MBO. De organisaties willen hiermee verkennen hoe in het onderwijs meer aandacht kan worden besteed aan complex probleemgedrag.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

petra 18/10/2022

verpleegkundige / docent verpleegkunde

Wat is de titel van het 2e filmpje? de link geeft een foutmelding. Wellicht kan ik met de titel het filmpje op Youtube vinden.


Monica 2/6/2022

Iemand een tip om de kennisbundel te kunnen openen. Bij mij geeft tie een error aan? Moet zeggen dat ik op mijn mobiel zit.


Andrea 21/5/2019

Dit is probleemgedrag bij ouderen. Is er ook iets voor lvb en mvb. Of is dit met een aantal aanpassingen ook toe te passen in de gehandicaptenzorg?


Karin 16/5/2019

Inderdaad komt Adobe eerst in beeld, maar als je wacht dan krijg je ook de rest te zien. Het is een groot bestand dus het duurt even voordat het op je scherm helemaal beschikbaar is.


Inge van der Stelt 29/3/2019

Je hebt inderdaad het software programma Adobe Flash nodig om de e-learning te kunnen gebruiken. Je kunt dat programma gratis downloaden


sasja 13/3/2019

ik kan de les stof van probleem gedrag 2 niet doen. hoe kan dat?


Marjolijn v Eijck 6/3/2019

Ik vind het vervelend dat ik probleemgedrag2 niet kan doen, ik krijg elke keer Adobe in beeld en verder kom ik niet. Ik zou graag deze ook willen doen. Kunt u mij daar bij helpen.