Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Behoefte van cliënt

In de ouderenzorg kun je cliënten verzorgen die palliatieve zorg nodig hebben. Je richt je er dan op dat de cliënt, zijn naasten en/of mantelzorgers zich zo goed mogelijk voelen en op een goede kwaliteit van leven.

Het is bekend dat cliënten, hun naasten en/of mantelzorgers, die te maken krijgen met palliatieve zorg, specifieke zorgbehoeften hebben. Ook hebben ze behoefte aan informatie en begeleiding.

Website: Ik wil met je praten

Ik wil met je praten is een initiatief van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Hiermee wil de coalitie stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor de laatste fase van hun leven, én hierover met elkaar in gesprek gaan. Door een dergelijk gesprek kun je de cliënt helpen zijn gevoelens, gedachten en wensen te ordenen. Of misschien weet de cliënt het allemaal nog niet en worden dingen juist duidelijk door erover te praten.

Praat erover

De video 'Praat erover' van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, maakt duidelijk dat het belangrijk is dat cliënten tijdig hun wensen voor het levenseinde kenbaar maken. De video is gemaakt in het kader van de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

https://youtu.be/rTJcE7zlKOs

Behoeften van cliënten in de palliatieve fase

Cliënten kunnen lichamelijke, psychische, sociale of spirituele behoeften hebben. Het is goed om te weten welke behoeften cliënten kunnen hebben, zodat je ze tijdig kunt herkennen.

Pijn- en symptoombestrijding

Als zorgverlener kun je signaleren of de cliënt veel pijn heeft of problemen heeft met bepaalde symptomen. Hierover ga je met de cliënt, mantelzorger en de arts in gesprek.

Informatie over het ziekteproces

Informeer de cliënt en mantelzorger over het ziekteproces, aan de hand van kennis en ervaringen. Betrek de arts erbij wanneer je geen antwoord hebt op een vraag.

Emotionele steun

De cliënt krijgt te maken met heftige emoties, zoals angst, boosheid, verdriet en onzekerheid. Je kunt de cliënt, zijn naasten en/of mantelzorger hierin begeleiden door met hem/haar in gesprek te gaan of door te verwijzen naar de arts, die de cliënt verder kan helpen of doorverwijzen.

Geestelijke begeleiding en rituelen

De cliënt kan betekenis willen geven aan het leven dat bijna afgelopen is of de naderende dood. Ruimte voor gesprekken/gesprekjes hierover met de mensen die hem verzorgen zijn van groot belang. Ook gesprekken met een geestelijk verzorger kunnen de cliënt helpen.

Begeleiding bij beslissingen rondom het levenseinde

De cliënt kan vragen hebben over het staken van levensverlengende behandelingen, wel of geen reanimatie, (mogelijke) euthanasie of palliatieve sedatie. Dit zijn ingrijpende beslissingen die tijd kosten. Er zijn folders beschikbaar om de cliënt hierover te informeren. Ook de arts kan de cliënt informeren. Het nemen van zulke beslissingen doet de cliënt met een arts.

Steun bij dagelijkse zorgtaken

Afhankelijk van het ziektebeeld zal de cliënt steeds meer achteruitgaan. In het begin kan hij of zij alles nog met weinig hulp, en is er nog geen verzorging nodig. Later in het proces zullen steeds meer taken van de cliënt moeten worden overgenomen. Het soort ondersteuning dat de cliënt nodig heeft wordt regelmatig met hem besproken en geëvalueerd.

Mogelijkheden voor privacy en sociale contacten

De behoefte aan privacy en sociale contacten kan veranderen door het besef dat iemand lichamelijk en/of psychisch achteruit zal gaan of zal overlijden.

Zorg voor een veilige omgeving

De cliënt wil zich veilig voelen en weten dat hij in goede handen is. Probeer te achterhalen wanneer en wat er nodig is zodat een cliënt zich veilig voelt.

Goede hulpmiddelen en voorzieningen

Om de cliënt goede palliatieve zorg te kunnen bieden, zal misschien de woonomgeving aangepast moeten worden of hulpmiddelen aangeschaft. Wanneer je dit signaleert, kun je via de arts een fysiotherapeut of ergotherapeut inschakelen.

Steun bij afscheid en praktische zaken

Het is belangrijk dat de cliënt op een goede manier afscheid kan nemen van haar/zijn naasten en het leven. Hoe dit afscheid eruit ziet verschilt per cliënt. Het is dus belangrijk om hierover met de cliënt te praten en te onderzoeken waarin de cliënt ondersteuning nodig heeft.

Nazorg en steun bij verliesverwerking

Naasten en mantelzorgers stellen het op prijs, nadat de cliënt is overleden, na te praten met zorgverleners en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie

  • Bovenstaande informatie is een samenvatting van informatie van het NIVEL en van www.ongeneeslijk.nl (informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn).
  • Download de publicatie Tijdig spreken over het levenseinde van de KNMG. Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer