Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Nicole van Well

Wijkverpleegkundige en redacteur Mijn Vilans Protocollen

Nicole van Well is wijkverpleegkundige en redacteur van het hoofdstuk wondverzorging binnen Mijn Vilans Protocollen. Mijn Vilans Protocollen is een database bestaande uit ruim 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. De protocollen helpen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere zorg te leveren. Op basis van onderzoeksresultaten, nieuwe richtlijnen, wet- en regelgeving en reacties van gebruikers, worden de protocollen actueel gehouden.

Als verpleegkundige heeft Nicole klinische ervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen. Vervolgens heeft ze als wijkverpleegkundige diverse functies vervult binnen een thuiszorgorganisatie en weet ze vanuit de praktijk hoe belangrijk het is om waar mogelijk huidletsel te voorkomen, en/of om huidletsel op adequate wijze te behandelen.