Naar hoofdinhoud Naar footer

Charlotte Michels

Deskundige infectiepreventie

Charlotte Michels is deskundige infectiepreventie bij CareB4. Zij is accounthouder van het thema Infectiepreventie. 

Sinds 1995 werkt zij als zelfstandig gevestigde deskundige infectiepreventie voor instellingen voor langdurige zorg en revalidatie. Samen met deze instellingen wil zij een bijdrage leveren aan doeltreffende infectiepreventie in de zorgverlening.

'Mijn werk is heel veelzijdig en uitdagend, om juist in deze woon/verblijfsetting infectiepreventie op een acceptabele manier vorm te geven.' Zij vindt het van groot belang een balans te vinden tussen de woonsituatie van de cliënt en de veiligheid van medebewoners en medewerkers.

Naast het begeleiden van instellingen ontwikkelt Charlotte Michels e-learning modules en implementatietools voor infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg en kleinschalige woonzorg. 

In 2022 start Charlotte Michels met de IP-Academie waar uitgebreide training en ook e-learning op het gebied van infectiepreventie voor medewerkers uit de langdurige zorg wordt aangeboden. Het motto is ‘borging van infectiepreventie binnen de muren van de instelling’.

Charlotte Michels is gedurende 10 jaar als lid van de Werkgroep Infectie Preventie (W.I.P.) betrokken geweest bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. 

Sinds 2021 is zij bestuurslid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie. 

Daarnaast is zij werkzaam voor onder andere het project: Samen werken aan infectiepreventie, voor de regionale zorgnetwerken Noord-Holland Flevoland en LINK.

Michels is geregistreerd deskundige infectiepreventie bij de VHIG en bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.