Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Yvonne de Jong is expert van het thema Informele zorg. Al meer dan 20 jaar adviseert en inspireert ze zorgorganisaties bij het gelijkwaardig samenwerken met mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers, ook wel informele zorg genoemd. Ze was programmaleider van het landelijke programma In voor mantelzorg-thuis, een gezamenlijk programma van Vilans en Movisie. Als trainingsacteur ontwikkelde Yvonne de interactieve voorstelling Familiefabels, die ze ruim 250 keer speelde in de periode 2013 – 2020. Ze schreef de publicatie Handreiking Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek: over gelijkwaardig samenwerken in de ouderenzorg tussen formele en informele zorg.

Toekomst van de ouderenzorg
Het gelijkwaardig samenwerken met mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers wordt steeds belangrijker, zowel in de zorg voor ouderen thuis als in het verpleeghuis. Dit is een gevolg van de dubbel vergrijzing, personeelskrapte, minder mantelzorgers en betaalbaarheid van de zorg.