Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Annemieke Schipper

landelijk coördinator van het NGN

Annemieke Schipper is landelijk coördinator van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) en verpleegkundig specialist bij LangeLand Ziekenhuis. Ze is gespecialiseerd in cognitieve stoornissen en bewegingsstoornissen. Tevens is zij ketenregisseur en nauw betrokken bij de keten dementie in Zoetermeer. Haar focus ligt op jonge mensen met dementie en kwetsbare ouderen. Ze is actief in verschillende projecten zoals Dementiezorg voor elkaar en het Alzheimer Café. Daarnaast is ze coördinator van de geheugenpoli in Zoetermeer, een samenwerking tussen neurologie, geriatrie, psychiatrie en casemanagement dementie. Samenwerken en de persoon met dementie en diens naasten centraal zetten is noodzakelijk voor kwalitatief goede zorg.