Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Zingeving: Mantelzorg en vrijwilligers

De zorg voor een naaste is voor veel mantelzorgers heel waardevol, ook als de taken zwaar zijn. Zingeving is een belangrijk aspect in het leven van mantelzorgers, al hebben zij er niet altijd aandacht voor. Daarom heeft ondersteuning door zorgprofessionals hierin meerwaarde voor hen. Op deze pagina vind je materialen om het gesprek met mantelzorgers aan te gaan.

Dialoogmethode

Gebruik de landkaarten 'Op weg naar vitaliteit' voor dialoog en reflectie met de mantelzorger. De landkaarten laten mantelzorgers stilstaan bij vragen als ‘Hoe blijf ik gezond?’ en ‘Wat geeft mij houvast?’. En ze inspireren mantelzorgers om hun eigen verhaal te vertellen over vitaliteit. Het is bij deze werkvorm het proces dat telt en niet de uitkomst. Onderweg krijgen de mantelzorgers nieuwe inzichten en ideeën over wat voor hen belangrijk is om vitaal te blijven en dat geeft energie. De kaarten zijn ingedeeld naar vier thema’s: lichaam, hoofd, hart en ziel.

In de publicatie Op weg naar vitaliteit (pdf) vind je bij ieder thema diverse inspiratievragen en kun je lezen hoe je de landkaarten kunt gebruiken.

Download hieronder de kaarten en bekijk de bijbehorende filmpjes:

De complete set lege landkaarten (pdf) als A4-formaat
De complete set ingevulde landkaarten (pdf) als A4-formaat
Bekijk de video 'Lichaam en vitaliteit' op YouTube
Bekijk de video 'Hoofd en vitaliteit' op YouTube
Bekijk de video 'Hart en vitaliteit' op YouTube
Bekijk de video 'Ziel en vitaliteit' op YouTube

Werkmaterialen voor gespreksgroep mantelzorgers

Bij verschillende woonzorgcentra van WoonZorgcentra Haaglanden vindt de gespreksgroep ‘Zin in mantelzorg’ plaats. Mantelzorgers krijgen in 5 bijeenkomsten de gelegenheid ervaringen met andere mantelzorgers en familieleden te delen en van elkaar te leren. De gespreksgroep is opgezet voor mantelzorgers van bewoners in woonzorgcentra, vaak ook geconfronteerd met dementie.

  • Het begeleidersboek geeft handvatten voor de begeleider: een nadere toelichting bij de gespreksgroep en de uitwerkingen van de bijeenkomsten.
  • Het werkmateriaal, welk door de begeleider wordt uitgereikt aan de deelnemers, bevat alle formulieren en opdrachten.

Literatuur

Vrijwilligers

Vrijwilligers, zoals bezoekvrijwilligers, vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwillige cliëntondersteuners, vrijwilligers bij telefonische hulpdiensten, hebben veel direct contact met cliënten. Vrijwilligerscoördinatoren weten dat vrijwilligers regelmatig levensvragen horen bij ouderen. Vrijwilligers nemen de tijd voor contact, zijn veelal zelf wat ouder en delen normen en waarden met bewoners.

Worstelen met de situatie

Vrijwilligers komen regelmatig bij ouderen die vereenzamen, die zich afvragen wat het leven nog voor hen betekent. Een vrijwilligersbegeleider: ‘Ik zie vrijwilligers soms worstelen met deze situaties. Ik wil hen helpen om hiermee goed om te gaan en voorkomen dat ze over hun grenzen gaan.’

Omgaan met levensvragen verdiept het contact tussen en cliënten en vrijwilligers. Door een goede ondersteuning daarbij vanuit de zorg- of vrijwilligersorganisatie behoudt de vrijwilliger motivatie en zin in het betekenisvolle vrijwilligerswerk.

Film: Vrijwilliger Ed over kracht door vrijwilligerswerk

Ed, een vrijwilliger met een visuele handicap, vertelt hoe het vrijwilligerswerk hem kracht geeft:

https://vimeo.com/9683164

Meer informatie

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.