Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenWat is PRIL?

Laatst bijgewerkt op: 08-01-2024 

Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) is een platform voor het duurzaam ondersteunen van thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen. Het gaat daarbij om zowel vitale als kwetsbare ouderen.

PRIL is een platform van organisaties en personen die vanuit een netwerk of samenwerkingsverband werken. De initiatieven organiseren individuele en groepsactiviteiten, gericht op alledaagse en existentiële zingeving. Onder alledaagse zingeving verstaan we signaleren van en aandacht voor levensvragen in het gewone contact en bij lopende activiteiten. Existentiële zingeving is specifiek gericht op (intensieve) ondersteuning bij levensvragen en zingevingsvraagstukken.

Jaarlijkse bijeenkomsten

PRIL organiseert twee keer per jaar een platformbijeenkomst, waarop starters en initiatieven met meer ervaring van elkaar leren, elkaar stimuleren en samen vraagstukken uitwerken. Al deze initiatiefnemers hebben veel te ontdekken. Vragen waar zij zich voor gesteld zien zijn:  

  • Hoe organiseer ik het?
  • Hoe kunnen we met formele en informele ondersteuners samenwerken?
  • Hoe school ik vrijwilligers?
  • Waar haal ik financiële middelen vandaan?
  • Hoe maak ik mezelf bekend? 

Landelijke aanpak geestelijke verzorging

De bijeenkomsten zijn een goed moment om netwerken te vormen en uit te breiden. Zeker nu er vanuit de overheid een plan van aanpak ligt en een subsidieregeling voor geestelijke verzorging en levensbegeleiding thuis. Toenmalig minister Hugo de Jonge schrijft daarover in een kamerbrief: 'Het is de bedoeling dat netwerken (nog meer) de verbinding zoeken met gemeenten en andere actoren in het sociale domein. Ik wil dat de netwerken vraag en aanbod gaan matchen en dat er vanuit deze impuls een olievlekwerking ontstaat. Zodat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben, die ook kunnen krijgen.'

4 tips voor het opzetten van een initiatief

Waar begin je bij het opzetten van een initiatief? Lees de praktische tips.

Groeiboek regionaal initiatief

Lees de handreiking van PRIL met informatie, ervaringen en tips voor het opzetten en uitwerken van een initiatief.

Werkboek geestelijke verzorging thuis

Weten hoe je geestelijke verzorging kan inzetten bij ouderen thuis? Download het werkboek 'Een goed gesprek' via de pagina Werkboek geestelijke verzorging thuis.

Groei en ontwikkeling van PRIL

In 2009 hebben de leden van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) opgericht. Vanuit het expertisenetwerk heeft eerst Vilans het PRIL gefaciliteerd, daarna Reliëf en vanaf 2020 trekt Agora de kar.

Deel je ervaringen 

Ben jij enthousiast over jouw initiatief en wil jij ervaringen delen met andere PRIL-deelnemers? Stuur een mail naar Berivan Yildiz van Agora: byildiz@agora.nl.

Meer informatie over PRIL

Wil je meer weten over PRIL en de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Berivan Yildiz van Agora: byildiz@agora.nl.