Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

D3rde Verdieping – Hart voor Zingeving

D3rde Verdieping – Hart voor Zingeving is er voor iedereen die zich wil bezinnen op de vragen waar het leven ons voor stelt. De activiteiten en begeleiding zijn beschikbaar voor mensen uit Arnhem en omgeving.

Locatie

Arnhem

Doelgroepen

Zinzoekers: mensen met levensvragen uit Arnhem en omgeving én professionals en vrijwilligers die met mensen werken, met name in zorg en welzijn. 

Doelstelling

Begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levenvragen en scholing van professionals en vrijwilligers. 

Aanbod

Groepsactiviteiten

Cursussen, workshops en andere zinvolle activiteiten, zoals Café Doodgewoon, dialoogtafels en meditaties. 

Individuele begeleiding

Gesprekken met geestelijk verzorgers en geschoolde vrijwilligers.

Type zingeving

Zowel alledaagse zingeving als existentiële zingeving. Volgens het ABC-model, is het activiteitenaanbod van de D3rde Verdieping gericht op A (Aandacht), evenals de individuele begeleiding door onze vrijwilligers. En de geestelijk verzorgers zitten meer op B (Begeleiding) en C (Crisisinterventies).

Voor uitleg over het ABC-model, bekijk pagina 3 van de publicatie Spirituele zorg in de palliatieve fase in de eerste lijn (pdf) van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ). 

Begeleiders

  • Geschoolde vrijwilligers
  • Geestelijk verzorgers 
  • Docenten, cursus- en workshopleiders

Kosten

Dit wisselt per activiteit. Voor sommige activiteiten moet betaald worden, andere zijn gratis of we vragen een vrijwillige bijdrage. De individuele begeleiding is gratis en voor zover men begeleid wordt door geestelijk verzorgers, betaalt het ministerie van VWS.

Contactgegevens

  • Adres: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem 
  • Website: www.d3rdeverdieping.nl
  • E-mail: info@d3rdeverdieping.nl
  • Telefoon: 026 - 351 3185

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]