Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen

Het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen biedt ondersteuning bij levensvragen en zingeving aan 50-plussers, palliatieve zorgontvangers en hun naasten.

Locatie

Omgeving Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen

Doelgroepen

  • mensen in de palliatieve fase en hun naasten
  • mensen ouder dan 50 jaar
  • zorgverleners en vrijwilligers (ethische dilemma’s, scholing en multidisciplair overleg)

Doelstellingen

  • aandacht voor, begeleiding bij en informatie over levens- en zingevingsvragen, voor hulpvragers, zorgverleners en vrijwilligers
  • scholing
  • deelname aan multidisciplinair overleg, bijvoorbeeld palliatieve thuiszorg (PaTz)

Aanbod

Groepsactiviteiten

  • groepsconsulten
  • multidisciplinair overleg bij individuele casuïstiek, voor zorgverleners
  • moreel beraad: zorgethische vraagstukken in de zorg- en dienstverlening
  • scholing: bewustzijn op het signaleren van levensvragen door hulpverleners

Individuele begeleiding

Begeleiding door een erkend geestelijk verzorger.

Type zingeving

Existentiële zingeving.

Begeleiders

Geestelijk verzorgers.

Kosten

Voor mensen binnen de doelgroep is begeleiding kosteloos.

Contactgegevens

Telefoon: 06 - 13 82 94 48 
E-mail: info@levensvragenwestbrabant.nl
www.levensvragenwestbrabant.nl


Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.