Onderwijs

Video over palliatieve zorg

In de ouderenzorg kun je cliënten verzorgen die palliatieve zorg nodig hebben. Je richt je er dan op dat de cliënt, zijn naasten en/of mantelzorgers zich zo goed mogelijk voelen en op een goede kwaliteit van leven. Het is bekend dat cliënten, hun naasten en mantelzorgers, die te maken krijgen met palliatieve zorg, specifieke zorgbehoeften hebben. Ook hebben ze behoefte aan informatie en begeleiding.

Praat erover

De video 'Praat erover' van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, maakt duidelijk dat het belangrijk is dat cliënten tijdig hun wensen voor het levenseinde kenbaar maken. De video is gemaakt in het kader van de beweging Van Betekenis tot het Einde.

https://youtu.be/rTJcE7zlKOs

Wanneer praat jij over de dood?

Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Iedereen krijgt met levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden.

https://youtu.be/NKEMx3qaR8s

Palliatie 2.0: apotheker aan zet

Anne Marie van Veen geeft in deze korte film een stem aan de nieuwe palliatieve patiënt. Ze vertelt over de diagnose uitgezaaide longkanker en het verdere verloop van haar ziekte. 'Ik zit in mijn second life dankzij deze wonderpillen.' In de film komen ook huisarts en kaderarts palliatieve zorg Linda Groot en apotheker Nanja de Jong aan het woord over de uitdagingen die zij tegenkomen: een langere palliatieve fase die moeilijker te markeren is en maatwerk omdat iedere patiënt verschillend is. De film is gemaakt voor het voorjaarscongres van de KNMP over palliatieve zorg op 15 maart 2016.

https://youtu.be/fFDv4quhWj4

Meer informatie

  • Ga naar het thema
  • op de site van het NIVEL en vanwww.ongeneeslijk.nl (informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) staat informatie over de behoeftes van cliënten en hun naasten in de palliatieve zorg.
  • Handreiking van de KNMG om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Download de publicatie Tijdig spreken over het levenseinde (pdf)
JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer