Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Video over palliatieve zorg

In de ouderenzorg kun je cliënten verzorgen die palliatieve zorg nodig hebben. Je richt je er dan op dat de cliënt, zijn naasten en/of mantelzorgers zich zo goed mogelijk voelen en op een goede kwaliteit van leven. Het is bekend dat cliënten, hun naasten en mantelzorgers, die te maken krijgen met palliatieve zorg, specifieke zorgbehoeften hebben. Ook hebben ze behoefte aan informatie en begeleiding.

Praat erover

De video 'Praat erover' van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, maakt duidelijk dat het belangrijk is dat cliënten tijdig hun wensen voor het levenseinde kenbaar maken. De video is gemaakt in het kader van de beweging Van Betekenis tot het Einde.

https://youtu.be/rTJcE7zlKOs

Wanneer praat jij over de dood?

Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Iedereen krijgt met levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden.

https://youtu.be/NKEMx3qaR8s

Meer informatie

  • Ga naar het thema
  • op de site van het NIVEL en vanwww.ongeneeslijk.nl (informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) staat informatie over de behoeftes van cliënten en hun naasten in de palliatieve zorg.
  • Handreiking van de KNMG om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Download de publicatie Tijdig spreken over het levenseinde (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.