Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > medicatie in eigen beheer beschermde woonvorm.
View modes: 
User avatar
Guest
Esther - 30-1-2020 10:32:34
   
medicatie in eigen beheer beschermde woonvorm.
Binnen de beschermde woonvorm waar ik werkzaam ben, wonen cliënten met een WMO arrangement intramuraal. Het door de instelling opgestelde medicatieprotocol schrijft voor dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor het beheren, uitzetten, delen en aftekenen van de medicatie. (dit laatste uiteraard ook vanuit regelgeving BIG)

Vanuit overige informatie op internet en informatie van collega's begreep ik echter dat cliënten in een NIET klinische beschermde woonvorm hun medicatie ook in eigen beheer mogen.
Voorbeeld: een cliënt heeft een ambulant GGZ behandelaar van een FACT team en deze geeft hier toestemming voor.

Er wordt binnen de instelling nu dus een tweesporenbeleid gehanteerd en de vraag is wat nu wel/niet mag of juist is.

Mijn functie is maatschappelijk werker.

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 30-1-2020 11:41:19
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:medicatie in eigen beheer beschermde woonvorm.
Beste Esther,

Het gaat om zorg op maat voor de cliënt: wat kan déze cliënt wel en niet zelf? Hoe kan de cliënt worden ondersteund in zelfredzaamheid? Welke begeleiding is nodig? Dat vraagt een gesprek met de cliënt, het vastleggen van afspraken in een zorg/ondersteuningsplan, en periodiek evalueren van de afspraken. De setting waar de cliënt verblijft is niet bepalend voor het al dan niet overnemen van beheer, maar de mogelijkheden van de cliënt. Over de werkwijze moet een organisatie duidelijke werkprocedures maken. Meer informatie vind je in het Kaderdocument medicatiebeleid van de RIBW Alliantie (voor zover ik kan nagaan is de versie van 2015 de meest actuele): zie
https://docplayer.nl/12408581-Kaderdocument-medicatiebeleid-ribw-alliantie-2015.html
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer