Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
View modes: 
User avatar
Guest
Chantal - 25-9-2018 16:02:28
   
Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Is een instelling, met ingang van de nieuwe privacywet, verplicht om baxterzakjes apart af te voeren? Staat dit ook in een protocol o.i.d. beschreven?


User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 25-9-2018 16:36:24
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Chantal,
Het gaat hierbij om de privacywetgeving – de informatie op de etiketten van de baxterzakjes bevatten privacygevoelige informatie van een client die beschermd moet worden – die mag niet zomaar in de afvalbak waar ieder het uit kan halen en kan lezen. Je moet met elkaar in de organisatie afspreken hoe je op een een verantwoorde wijze omgaat met die privacygevoelige afval.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZvB / ActiZ

User avatar
Guest
Onno Adolfs - 26-9-2018 21:08:45
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Helemaal eens Antoinette,
Maar heb je misschien een paar praktijkvoorbeelden van een praktische afvoer van de baxterzakjes zonder de verpleegkundigen te veel te belasten.
Onno Adolfs
Functionaris gegevensbescherming

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 27-9-2018 21:41:40
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Onno,
Daar zul je toch in de organisatie een oplossing op maat voor moeten vinden, met bijv. aparte afvalbakjes voor privacy-gevoelige info. Wellicht kun je het overleggen met de apotheker? Succes!
Antoinette Bolscher

User avatar
Guest
Willemien - 31-10-2018 14:42:09
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Antoinette,
Ik ben heel benieuwd wat de gevolgen van deze regelgeving zijn voor de zorgverleners in de wijkverpleging? Zolang de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het medicatiebeheer, is er geen probleem maar wat als de wijkverpleging het overneemt? Ben benieuwd naar de reacties en hoor ook graag of er al ideeën/suggesties zijn hoe hier mee om te gaan.
Alvast dank en groet,
Willemien
Kwaliteitsadviseur

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 7-11-2018 12:31:46
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Willemien,
Als de zorgverlener het medicatiebeheer heeft overgenomen, is deze ook verantwoordelijk om goed om te gaan met de privacygevoelige info op medicatiezakjes. Een tip die ik hoorde op het congres van V&VN is dat de inkt op de zakjes in water oplosbaar is: dus met een natte vinger erover of onder de kraan, en het is weg.
Antoinette Bolscher

User avatar
Guest
Jeroen Jennekens - 11-1-2019 13:59:12
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Dit vraagstuk speelt bij ons ook in de organisatie.

Mijn idee: Verpleging heeft een afsluitbare pot in de medicijnwagen, hierin verzamelen ze de lege zakjes. 1 keer per week gaat deze naar de apotheek. De apotheek verzamelt al zakjes die terugkomen, in een grote zwarte ton en deze wordt eens per maand opgehaald door een vernietigingsbedrijf.

Hoe denken jullie hierover?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 14-1-2019 09:41:34
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Dag Jeroen,
jouw idee is inderdaad een mogelijkheid. Het gaat erom om met elkaar afspraken te maken hoe je het doet, als de apotheker dit een goed idee vindt en hieraan wil mee werken, zou je het zo kunnen doen.
Antoinette Bolscher
Expert ZorgvoorBeter/ActiZ

User avatar
Guest
Jordy Schouten - 4-2-2019 16:15:50
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Er zijn apotheken die baxterzakjes op basis van papier hebben. Het lijkt plastic, maar het is papier. Daardoor kun je de lege zakjes afvoeren via het vertrouwelijk papier of versnipperen.

User avatar
Guest
lianne - 12-2-2019 22:33:08
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Wij hebben 2 verschillende leveranciers voor baxterrollen. Deze hebben beide inkt die niet met water te verwijderen is.
Het bedrijf wat onze afval ophaalt, heeft geen idee hoe lege baxterzakjes verwerkt moeten worden. Hierna contact gehad met onze gemeente, ook zij hebben geen idee hoe dit opgelost kan worden.

User avatar
Guest
Alinde - 6-3-2019 09:49:35
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Is inderdaad afhankelijk van de apotheker. Onze apotheker wil dit niet verwerken, wij hebben hier een speciale afvalcontainer voor geregeld net als voor privacygevoelig papier. Deze wordt 1 x per 2 weken geleegd.
Alinde

Verpleegkundige Medische Dienst

User avatar
Guest
Eildert leerling HBO Verpleegkundige - 3-5-2019 16:10:47
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Hi All,

Ik ben op mijn afdeling inderdaad ook een onderzoek aan het doen over de afval verwerking van lege baxterzakje.
Bij ons wordt het wel gescheiden ingezameld maar apotheek doet er op heden nog niks mee want die vindt het niet hun taak

Nu is mijn vraag of hier EBP onderzoeken naar zijn gedaan die ik kan gebruiken voor mijn onderzoek

Ik hoor graag van u

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 3-5-2019 17:08:10
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Eildert,
voor zover mij bekend is hier geen evidence based onderzoek naar gedaan.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ

User avatar
Guest
Bert Baan - 15-5-2019 16:15:57
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Intrakoop heeft samen met Renewi een werkwijze ontwikkeld waarbij inzameling en vernietiging van alle vertrouwelijk materiaal, waaronder Baxterzakjes, in een aparte overeenkomst, met daaraan gekoppeld een verwerkers-overeenkomst, is geregeld. Daarmee is zowel de vernietiging als de verantwoording geborgd en AVG-proof.

User avatar
Guest
Jeroen - 10-6-2019 09:06:54
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Renewi biedt inderdaad zoals Bert aangeeft een oplossing voor dit vraagstuk.
Dmv. de DestraBox of DestraBags kunnen zorginstellingen de oude baxterzakjes veilig afvoeren.
Deze boxen of bags worden dan in de reguliere afvalstroom meegenomen door Renewi.

User avatar
Guest
Nynke - 11-6-2019 12:05:18
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
In onze organisatie (maatschappelijke opvang) zijn cliënten in principe zelf verantwoordelijk voor hun medicatie. De medicatie wordt door de begeleiders bewaard en aangereikt aan de cliënten. De begeleiders zorgen ook voor herhaalrecepten. Hoe zit het in deze situatie met de verantwoordelijkheid van de verwerking van de Baxterzakjes. Is de cliënt er dan zelf verantwoordelijk voor of toch de organisatie?

Nynke
Kwaliteitsfunctionaris

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 13-6-2019 11:35:54
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Beste Nynke,
Zoals je het beschrijft lijkt mij er onduidelijkheid te zijn hoe het nu formeel zit - wie waarvoor verantwoordelijk is.
Je zegt dat cliënten zelf verantwoordelijk zijn. Maar dat de begeleiders de medicatie bewaren en aanreiken en zorgen voor herhaalrecepten. Wat houdt dan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten in? Waar zijn zij dan verantwoordelijk voor? Het lijkt me belangrijk dat jullie dat in de organisatie duidelijk formuleren voor zowel de cliënten, als de begeleiders en organisatie.
Het gaat er uiteindelijk om wat je met elkaar afspreekt wie waarvoor verantwoordelijk is, en dus ook voor de verwerking van de baxterzakjes, en dat je dan ook volgens die afspraken werkt. Daarbij is relevant dat, als de cliënt een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, hij/zij deze ook daadwerkelijk kan dragen en kan overzien wat het betekent. Wat betreft verwerking van de baxterzakjes is dus relevant dat de cliënt begrijpt dat het gaat om privacygevoelige informatie.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ

User avatar
Guest
marga - 26-10-2021 14:44:04
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Baxterzakjes verplicht apart afvoeren?
Antwoord,

Wij hebben op de medicijnkar een bakje waar de lege baxterzakjes worden verzameld en een blauwe renewi bak in de ruimte van de medicijnkar en daar verzamelen wij de lege baxterzakjes tot de ton vol is.