Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Abonneer op bericht
User avatar
Antoinette Bolscher - (4-5-2021 17:17:14)
RE:Welk opleidingsniveau mag een infuuspomp uitlezen?
Beste Laura,
Welke handeling je mag doen is niet zozeer gekoppeld aan opleidingsniveau alswel aan bekwaamheid. Het gaat erom of je bekwaam bent om die handeling te doen. Je moet de kennis, kunde en juiste houding hebben om die bepaalde handeling te doen. Als je iets geleerd hebt in de opleiding, maar vervolgens de handeling langere tijd niet meer hebt gedaan, dan kun je je bekwaamheid zijn verloren.
Het is aan de organisatie om te faciliteren dat medewerkers bekwaam zijn (en blijven); en het is ook de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf om bekwaam te blijven. En om aan te geven als ze níet meer bekwaam zijn, als ze een handeling een tijd niet meer hebben gedaan en eerst bijgeschoold moeten worden, of het bijv. eerst een paar keer weer moeten oefenen onder toezicht om de bekwaamheid weer op peil te brengen. Een organisatie moet beleid hebben hoe om te gaan met (on)bekwaamheid.
Zie voor meer info:
[url=http://https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/bekwaam-en-bevoegd]https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/bekwaam-en-bevoegd[/url]
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ