Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Mag je met niveau 2 medicijnen geven?
View modes: 
User avatar
Guest
Jacq - 14-9-2017 09:49:33
   
Mag je met niveau 2 medicijnen geven?
Mag je als helpende 2plus medicatie uitzetten en geven aan cliënten? Ik werk in een verzorgingshuis.
[Jacq, elpende 2 plus]

User avatar
Guest
Gerda van Brummelen - 14-9-2017 09:52:42
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag je met niveau 2 medicijnen geven?
V&VN is van mening dat er duidelijke eisen zijn aan taken en verantwoordelijkheden rondom medicatie.
Vanuit V&VN vinden wij het zeer zorgelijk dat soms te laag opgeleide medewerkers dit soort taken krijgen, wij zijn van mening dat het niet voor niets niet in de basisopleiding zit.
Handelingen rondom toedienen medicatie zijn risicovolle handelingen. Dit doe je op basis van een theoretisch kader (anatomie, pathologie).
Daarom zijn wij van mening dat je een opleiding moet hebben minimaal op niveau 3 om deze handelingen en de bijbehorende verantwoordelijkheid te mogen dragen.
Dus niet door middel van een op zich zelf staande cursus o.i.d. alleen de handeling medicatie aanreiken/toedienen aanleren.
Ook bij het toedienen van medicatie uit het GDS (baxterrol) is het belangrijk dat de medewerker weet wat hij aan het doen is.
Op deze site staat de leidraad "bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg " om te toetsten wat de benodigde kennis, vaardigheden en beroepshouding moet zijn om verantwoordelijkheden rondom medicatie te kunnen dragen.
www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/medicatieveiligheid/Leidraad-bekwaamheid-medicatie-langdurige-zorg.pdf
Wat betreft of je de handelingen mag/moet willen uitvoeren gezien bovenstaande is aan de medewerker en de organisatie.
Als medewerker ben je altijd zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de handelingen die je verricht.
Een medewerker is altijd zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de handelingen die men bij cliënten /patiënten verricht.
Een zorginstelling heeft te maken met de Wkkgz die ervoor moet zorgen dat de bovenstaande voorwaarden gerealiseerd zijn. Verpleegkundigen en verzorgenden dienen zorg te verlenen die voldoet aan de Wkkgz. Dat betekent dat ze ‘goede zorg’ moeten verlenen. Onder goede zorg verstaat de Wkkgz efficiënte zorg, doelmatige zorg, veilige zorg en zorg die aan de professionele standaarden voldoet. De zorgaanbieder en zorgverlener dienen de professionele standaarden in acht te nemen.
Een zorginstelling heeft te maken met de eisen uit de Wkkgz de die ervoor moet zorgen dat de bovenstaande voorwaarden gerealiseerd zijn.
Concreet betekent dat dat een zorginstelling zorg draagt voor adequate scholing en training en dat toezicht en tussenkomst naar behoren geregeld is.
Bovendien dient de instelling te zorgen voor controleerbaarheid van de kwaliteit van het handelen.
Afspraken tussen zorgverleners en bekwaamheidsverklaringen moeten inzichtelijk zijn. En er moeten protocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen aanwezig zijn.
Het is aan de instelling om te bepalen wie wat mag doen en dit in beleid vast te leggen lees ook de onderstaande voorwaarden.
Deze voorwaarden voor risicovolle en voorbehouden handelingen zijn:
1. Je moet bekwaam zijn om de handelingen uit te voeren. Dat betekent concreet dat je de vaardigheden moet beheersen en over kennis moet beschikken over werking, bijwerkingen, risico's en hoe te handelen bij complicaties en calamiteiten die zich als gevolg van deze handeling kunnen voordoen.
De gulden regel van de wet BIG ten aanzien van bekwaamheid is: NIET BEKWAAM IS NIET BEVOEGD. Een medewerker bepaalt zelf of hij/zij bekwaam is om een handeling uit te voeren. Dit is dus in laatste instantie je eigen verantwoordelijkheid.
2. Er moet een schriftelijke opdracht liggen van een zelfstandig bevoegde (bij voorbeeld een arts) om deze handeling uit te voeren. Zo nodig moet de arts daar extra aanwijzingen aan toevoegen.
3. Er moet - indien dat nodig is - toezicht gehouden kunnen worden op de uitvoering van de handeling. Dit toezicht kan uiteraard ook op afstand zijn.
4. De mogelijkheid tot tussenkomst moet voldoende verzekerd zijn. Dit kan ook op afstand geregeld zijn.
[Gerda van Brummelen, adviseur V&VN, Utrecht]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer