Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Mag familie morfine toedienen bij terminaal beleid?
View modes: 
User avatar
Guest
Janneke - 12-3-2019 14:53:57
   
Mag familie morfine toedienen bij terminaal beleid?
Mag familie als zij dit aangeeft graag te doen morfine toedienen in een terminale fase van desbetreffende cliënt?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 13-3-2019 11:03:26
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag familie morfine toedienen bij terminaal beleid?
Beste Janneke,
Injecteren is een voorbehouden handeling, en is dus voorbehouden aan daartoe bevoegde professionals (wet BIG); dus mag niet zomaar door familie worden gedaan.
Daarnaast moet je je afvragen of je dat als familie zou moeten willen - als je naaste overlijdt na de injectie die jij als familie hebt toegediend, kan dat (direct of later) tot bijv. schuldgevoel leiden of beschuldigingen van anderen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ

User avatar
Guest
Wobbe Boonstra - 5-6-2019 15:32:03
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag familie morfine toedienen bij terminaal beleid?
Hallo Antoinette,
Ik heb momenteel een vergelijkbare situatie waar de familie vraagt of zij fentanyl neusspray mogen toedienen aan hun thuiswonende moeder die palliatieve zorg ontvangt. Mijns inziens is je antwoord op de eerste vraag onvolledig. Morfine wordt niet altijd met injectie toegediend. Fentanyl is weliswaar geen morfine, maar wel een derivaat, meen ik. Het geven van een neusspray is echt niet moeilijk. Een soortgelijke situatie zou zich kunnen voordoen wanneer een client al een morfinepomp heeft, met een knopje 'bolus'. In beide gevallen is de vraag: mag een familielid morfine / fentanyl toedienen, wanneer er geen sprake is van injecteren?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 5-6-2019 22:30:47
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag familie morfine toedienen bij terminaal beleid?
Beste Wobbe,
Je hebt gelijk, morfine en soortgelijke preparaten kunnen ook langs andere weg dan injectie worden toegediend. Maar hierbij blijft gelden: toedienen kan alleen in overleg met de arts. En als familie het zelf wil doen: weet als familie wat je doet, een bolus of een spray toedienen is inderdaad niet moeilijk, maar het effect kan groot zijn en als iemand na jouw handeling overlijdt, kan dat heel veel impact hebben op degene die het heeft toegediend (bijv. schuldig voelen of verwijten krijgen van anderen). Het is heel belangrijk om in dit soort situaties goed af te spreken met elkaar, waaronder dus in ieder geval de arts, wie wat doet en wat familie kan doen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ