Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Vraag over de inhoud van insuline en het 4x aftekenen van de bloedverdunner.
View modes: 
User avatar
Guest
meri - 19-2-2019 22:24:21
   
Vraag over de inhoud van insuline en het 4x aftekenen van de bloedverdunner.
Vraag over de inhoud van insuline en het 4x aftekenen van de bloedverdunner.

Er is een discussie op het werk of de insuline inhoud aftekenlijsten nog steeds volgens protocol bijgehouden moeten worden of niet. Is dit wel of niet zo?
En het 4 x aftekenen (digitaal 2x en op de kaart 2x), is dit nog volgens protocol aan de orde?

BVD.

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 21-2-2019 12:43:21
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Vraag over de inhoud van insuline en het 4x aftekenen van de bloedverdunner.
Beste Meri,
je vraagt of iets 'volgens protocol' gedaan moet worden. Bedoel je het protocol in de eigen organisatie? Het protocol is uitgangspunt. Als het protocol niet meer voldoet aan de veldnorm, dan moet het protocol worden aangepast.

In de 'Veilige principes' is over medicatie met snel wisselende hoeveelheden het volgende gezegd:
Bij sommige medicatie kan de dosis per dag bij dezelfde cliënt anders zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor insuline, antistollingsmedicatie, en bij pijnmedicatie in de laatste levensfase. Hoe om te gaan met medicatie waarvan de dosis vaak kan wisselen en om die reden de dosis niet op de toedienlijst staat?

De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders: als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop die wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst.
Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden.
Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend volgens de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart.
Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend volgens de aangegeven hoeveelheid.
Je zet dan dus twee parafen (en bij dubbele controle: in totaal vier parafen).

In deze uitzonderingssituaties bij de wisselende dosering is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken hoe er gehandeld moet worden (zoals arts, apotheker en zorgorganisatie / zorgmedewerker) en deze goed te beschrijven in het zorgdossier van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan:
• Het voorschrijven van medicatie met wisselende hoeveelheden - wie is verantwoordelijk voor het bepalen en doorgeven van de wisselende hoeveelheden? Denk ook aan de optie dat de voorschrijver een recept levert en de bandbreedte (minimale en maximale dosis) aangeeft waarbinnen de zorgmedewerker mag handelen.
• Het leveren van de toedienlijst door de apotheker - hoe wordt omgegaan met het vermelden van de medicatie met wisselende dosering en het aftekenen hiervan?
• Het leveren van een tweede lijst voor het noteren van de hoeveelheden van de wisselende doseringen – wie levert deze lijst en hoe wordt met deze lijst omgegaan (noteren van hoeveelheden, aftekenen). Wie geeft aan wie door welke hoeveelheden de cliënt moet krijgen? En hoe gebeurt dit op een veilige manier, zodat fouten worden voorkomen en de privacy geborgd is?

Lees meer in de Veilige Principes - Overdracht snel wisselende medicatie
(pdf, p. 231) Zie bij de downloads de 1e link - de interactieve versie van de [url=http://https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes]https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes[/url]
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ