Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Hoe toedienregistratie van bloedverdunners?
View modes: 
User avatar
Guest
Miriam [beleidsmedewerker] - 26-10-2017 13:25:06
   
Hoe toedienregistratie van bloedverdunners?
In onze organisatie hanteren we de afspraak dat na het toedienen van bloedverdunners, we het aantal toegediende tabletjes (conform doseerlijst) op de aftekenlijst vermelden. Nu werd ons laatst aangegeven dat dit niet de juiste werkwijze is, maar dat we deze rechtstreeks op de doseerlijst moeten aftekenen voor het aantal toegediende tabletjes en op de aftekenlijsten alleen mogen paraferen. Graag verneem ik hoe jullie dit doen en wat het meest zou passen bij de veilige principes?
[Miriam, beleidsmedewerker]

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 26-10-2017 13:27:19
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Hoe toedienregistratie van bloedverdunners?
Je vraagt hoe om te gaan met het noteren van hoeveelheden en aftekenen van bloedverdunners, jullie schrijven nu de dosering zelf over op de toedienlijst.
Belangrijk is om je af te vragen waarom je dat doet, welk risico dat mogelijk geeft / of dat bijdraagt aan veilige zorg?
Voor bloedverdunners is vaak een aparte trombosekaart nodig (naast de toedienlijst), omdat de (snel wisselende) hoeveelheid niet op de toedienlijst staat. Dus dan heb je een tweede kaart nodig om de hoeveelheid te kunnen noteren. De hoeveelheid overschrijven op de toedienlijst is risicovol – daar kunnen fouten bij worden gemaakt. Het meest veilige is dan toe te dienen aan de hand van én de trombosekaart én de toedienlijst. En dan moet je dus aftekenen én op de toedienlijst én op de trombosekaart. Bloedverdunners moeten dubbel gecontroleerd worden, dus in totaal 4 parafen.
In de (vernieuwde) digitale versie van de Veilige principes is opgenomen hoe om te gaan met noteren en aftekenen van snel wisselende medicatie. Zie:
www.zorgvoorbeter.nl/veilige-principes-in-de-medicatieketen.pdf
Als je hierop klikt, kom je op de titelpagina.
Scroll 1 pagina naar beneden, dan kom je op de infographic.
Klik op een poppetje onderaan.
Op de volgende pagina zie je rechtsboven de rubriek Hulpmiddelen.
Klik op H1: inzichten, tips en praktijkvoorbeelden.
Op de volgende pagina zie je dan links een blok met thema's.
Klik op thema 5: overdracht, daar zie je tips, inzichten en praktijkvoorbeelden.
Klik op inzicht 4.
Over snel wisselende medicatie staat hier:
De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders: als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop de wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst.
Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden. Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend conform de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart.
Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend conform de aangegeven hoeveelheid.
[Antoinette Bolscher, expert / voorzitter platform medicatieveiligheid]

User avatar
Guest
Ilse - 29-1-2019 19:18:02
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Hoe toedienregistratie van bloedverdunners?
Ik las hier het stukje over het aftekenen om de trombosekaart. Er wordt gesproken over 4 parafen. Betekend dit dat er op de trombosekaart dan dus ook twee parafen van twee medewerkers moet staan?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 29-1-2019 19:42:19
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Hoe toedienregistratie van bloedverdunners?
Beste Ilse,

ik neem aan dat je verwijst naar mijn antwoord van 26-10-2018 op een vraag.
Daarbij gaat het erom dat de precieze dosering staat vermeld op de trombosekaart, en dat op de toedienlijst alleen staat het medicijn voor bloedverdunning, met verwijzing naar de trombosekaart voor de precieze hoeveelheid. Het meest voor de hand ligt dan om voor de dubbele controle af te tekenen op én de trombosekaart (2 parafen) én op de toedienlijst (2 parafen; dus in totaal 4 parafen). Je hebt immers zowel de toedienlijst nodig als de trombosekaart om te weten wat en hoeveel je aan wie op welk tijdstip in welke vorm moet toedienen. Het is belangrijk dat in de organisatie afspraken worden gemaakt over het toedienen en aftekenen, e dat die afspraken worden gevolgd.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer