Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
View modes: 
User avatar
Guest
Lonneke van Aart, ziekenhuisapotheker - 14-10-2019 13:11:00
   
zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Is het noodzakelijk om zonodig medicatie als paracetamol en movicolon per patient op naam te leveren of mag je ook een verpakking voor algemeen gebruik door alle clienten op een afdeling afleveren?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 14-10-2019 17:26:05
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Beste Lonneke,
In een zorginstelling moet de medicatie (regulier of zo nodig) op naam van een cliënt zijn gesteld.
Medewerkers dienen toe aan de hand van de toedienlijst uit de medicatie op naam van de cliënt.
De enige medicatie-niet-op-naam die er mag zijn is de medicatie in de 'werkvoorraad'- voor noodsituaties.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


User avatar
Guest
Elize - 15-10-2019 08:37:04
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Dus, als ik het goed begrijp, mogen afdelingen geen vastgestelde kleine voorraad hebben met bv. paracetamol, movicolon, etc., naast de noodvoorraad?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 15-10-2019 10:04:44
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Dat klopt Elize.
Antoinette Bolscher

User avatar
Guest
Elize - 15-10-2019 10:09:53
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Kunt u aangeven wat de reden is waarom afdelingen geen vastgestelde voorraad pcm, movicolon, etc.. niet op naam van cliënten, mogen hebben?

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 17-10-2019 15:15:43
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Beste Elize,
Medicatie op een afdeling moet altijd op naam van een cliënt zijn (met uitzondering van de zogenoemde 'werkvoorraad' voor acute situaties). Dat is om een aantal redenen.
1 Medicatie mag door een zorgmedewerker alleen op voorschrift van een arts worden gegeven aan een cliënt. Het is niet de bevoegdheid van een zorgmedewerker om zelfstandig (uit een algemene voorraad-niet-op-naam) bijvoorbeeld paracetamol of macrogol (movicolon) toe te dienen; deze middelen kunnen invloed hebben op de werking van andere medicijnen en dat is kennis die buiten het deskundigheidsgebied van een zorgmedewerker valt.
2 Medicatie die op naam van de cliënt is voorgeschreven door een arts, komt daarmee op de toedienlijst en op het actueel medicatieoverzicht die wordt verstrekt door de apotheek.
o Voor de zorgmedewerkers is daarmee veilige zorg en veilig werken geborgd: zij dienen toe wat is voorgeschreven aan de hand van de toedienlijst.
o Met de toedienlijst en het AMO is er een goed overzicht voor de voorschrijver en apotheek van wat de cliënt (evt. zo nodig) gebruikt. Als medicatie niet op naam is, komt het niet op de toedienlijst en op het AMO. Dan is er dus onvolledig overzicht van het medicatiegebruik van een cliënt. Als (bijv. na aanhoudende klachten) dan later wel dit medicijn op voorschrift zou volgen, is er mogelijk geen goed overzicht van wat de cliënt al eerder heeft gebruikt en kan de arts dus onvoldoende bepalen wat nu de juiste actie is.
3 Op basis van de Geneesmiddelenwet mag een zorginstelling alleen medicatie-op-naam mag hebben. Medicatie moet op naam van een cliënt worden voorgeschreven door een arts en op naam worden ter hand gesteld door een apotheker. De enige voorraad medicatie-niet-op naam in een zorginstelling mag de zogenoemde 'werkvoorraad' zijn voor acute situaties, en daarvoor gelden strikte regels. Meer informatie is te vinden in de Handreiking werkvoorraad:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/opslag-beheer-en-medicijnen .
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ

User avatar
Guest
Bettie Eek - 29-10-2019 10:22:41
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Bedankt voor de heldere antwoorden.
Wel jammer dat we in het kader van ontregel de zorg, terugdringen administratielasten en kosten voor de meer algemene middelen (bijv paracetamol en movicolon) niet iets anders kunnen bedneken regelen. bijv op basis van helder beleid en protocollen van de instelling en in samenwerking met de artsen en apothekers.

User avatar
Guest
Aad - 29-10-2019 15:29:31
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Geen idee hoe vaak deze situatie op een gemiddelde zorgafdeling voorkomt, dus of dit een theoretisch probleem is dan wel bij een goede oplossing leidt tot efficyncywinst.
MAAR, een beperkte hoeveelheid van relatief onschuldige middelen, huisvoorraadje, aan PAtient te geven, na goedkering arts, waarna vermelding in dossier, moet te regelen zijn, lijkt me.
Waar een wil is, is een oplossing.

User avatar
Guest
Erik Leonard - 30-10-2019 11:26:51
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Het sleutelwoord hier is 'na goedkeuring arts' (en Apotheker). Bij verstrekking medicatie (want wat is 'onschuldig'?), dient een dossier van het Patiënt minimaal geraadpleegd te zijn op oa. Interacties, Contra Indicaties, Allergieën. Maar ook het lopend of toekomstig beleid en al dan niet recente Lab waarden kunnen bepalend zijn. Efficiencywinst mag m.i. nooit de patiëntveiligheid in het gedrang brengen.

User avatar
Guest
Anja Oudshoorn - 30-3-2020 13:42:37
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:zonodig paracetamol en Movicolon op naam of per afdeling afleveren?
Alle medicatie bij ons in de instelling staat op naam. Echter gaat er meer retour naar de apotheek als medicatie gestopt worden. In overleg met manager artsen en apotheek hebben wij het volgende bedacht. Movicolon wordt 1 x per week besteld uit de noodvoorraad algemeen. Er worden voor die cliënten die het gebruiken standaard of ZN gripzakjes gemaakt voorzien van de naam van de cliënt. Er wordt voor de gehele week in de gripzakjes de movicolon gedaan die die cliënt gebruikt. Resultaat is dat we minder retour sturen. en we houden ons aan de wettelijke bepalingen. Paracetamol wordt op naam van de cliënt besteld en gaat in de medicijnkar in de lade op naam. Kortom overleg onderling wat voor jou instelling het beste is. GRZ verpleegkundige