Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Toedienen slaapmedicatie en dippiperon
View modes: 
User avatar
Advanced member
Advanced member
Zorgmedewerker - 4-12-2017 09:10:54
   
Toedienen slaapmedicatie en dippiperon
Medicatie Lorazepam werd toegediend zonder medeweten behandelend arts in part. Verzorgingshuis, tevens werd dit in eten gedaan zonder M&M. Voorts was dippiperon gestopt door behandelend arts maar werd gewoon doorgegeven Aanwezige medicatielijst stond het niet op. De overige medicatie werd met een X afgevinkt zonder naam en tijdstip. kan dit allemaal?

User avatar
Advanced member
Advanced member
Antoinette Bolscher - 4-12-2017 09:12:34
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Toedienen slaapmedicatie en dippiperon
Beste zorgmedewerker,
Het lijkt me belangrijk dat de punten die je signaleert, bespreekt binnen de organisatie. Waarom wordt het op deze manier gedaan?
In het algemeen is te zeggen over de punten die je noemt:
Medicatie mag alleen door zorgmedewerkers worden toegediend als dit is voorgeschreven of goedgekeurd door artsen.
Toedienen in het eten kan als dit gebeurt in overleg met de cliënt.
Als een arts medicatie heeft gestopt, moet dit volgens voorschrift worden gestopt d.w.z. niet meer toegediend. De wijziging moet door de arts worden doorgegeven aan de apotheek en door de apotheker worden verwerkt op de toedienlijst.
Aftekenen op een toedienlijst na het toedienen van medicatie moet met een paraaf die herleidbaar is naar de persoon, bijv. eerste letter van voor- en achternaam.
[Antoinette Bolscher, expert / voorzitter Platform medicatieveiligheid]