Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Abonneer op bericht
User avatar
Antoinette Bolscher - (5-12-2018 13:23:54)
RE:Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
Beste Roos,
Ik neem aan dat je doelt op een situatie waar de medicatie wordt bewaard in het appartement van de client zelf.
Waar het om gaat is dat je moet signaleren en beoordelen of en in welke mate de client nog zelf het medicatiebeheer kan doen. Dat moet je natuurlijk doen in goed overleg met de client, of met diens vertegenwoordiger als de client niet meer wilsbekwaam is. Vervolgens maak je afspraken over dat medicatiebeheer. Wat kan en doet de client zelf, wat neemt de organisatie over? Die afspraken leg je vast in het zorgplan. Over de afspraken moet je overeenstemming hebben met elkaar. Je moet niet 'automatisch' dingen overnemen en doen, en uitgangspunt in de zorg is zoveel mogelijk eigen regie van de client. Waarbij het professionele oordeel is om te signaleren en beoordelen wat veilig en verantwoord is. Het vraagt dus overleg met de client, afspraken maken en vastleggen. En periodiek evalueren en zo nodig bijstellen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter/ActiZ