Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Palliatieve zorg bij corona

Hoe verleen je zorg aan ouderen met het coronavirus, die ernstig ziek worden of komen te overlijden? Met aandacht voor kwaliteit van leven, medemenselijkheid en waardig afscheid nemen? Lees meer over palliatieve zorg bij corona. 

Direct naar:

Patient Dignity Question – vraag het gewoon

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Hoe merk je dat als professional? En hoe ga je ermee om? Een eenvoudig hulpmiddel is de Patient Dignity Question: wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen? Het lijkt bijna te simpel, die ene vraag. Maar je bent er ook niet door ’m één keer te stellen. Pas als je de vraag meerdere keren stelt komen zingevingsthema’s naar voren. Drie tips voor praten over zingeving met verpleeghuisbewoners en patiënten van palliatieve units:

 1. Gewoon aangaan, dat gesprek!
 2. Ken jezelf als zorgverlener en weet wat bij jou de grote zingevingsvragen zijn.
 3. Zorg dat bestuur en management het spreken over zingeving faciliteren, zodat het niet iets is wat zorgverleners ‘erbij moeten doen’. Het is aan de organisatie om tijd en ruimte te bieden voor scholing én voor zorgtijd.

Lees meer over deze tips in dit interview over de Patient Dignity Question op de website van ZonMw.

Terug naar boven

Leidraad proactieve zorgplanning tijdens corona

Als de gezondheid van een patiënt met corona ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners -vaak met spoed- weten wat de behandelwensen en - grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? De nieuwe 'Leidraad proactieve zorgplanning' biedt hiervoor een helder overzicht van stappen. Ook is er een bijbehorend digitaal invulformulier beschikbaar, waarin wensen en behoeften van de patiënt kunnen worden vastgelegd om met andere zorgverleners te delen.

Lees meer over de leidraad en het invulformulier op palliaweb.nl

Terug naar boven

Zakkaartje palliatieve zorg bij corona

Palliatieve zorg is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Wil je in deze tijd palliatieve zorg verlenen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Download dan het zakkaartje ‘palliatieve zorg in coronatijd’ van het project O2PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg).

Terug naar boven

Webinar palliatieve zorg

In dit webinar geeft Lisanne Huiberts, trainer palliatieve zorg, in samenwerking met zorgorganisatie Attenza antwoord op vragen van zorgverleners. Wat zijn de symptomen bij ouderen? Welke beschermende middelen moet je gebruiken voor en na het overlijden? Zorgorganisatie Attenza levert 24-uurszorg en is gespecialiseerd in intensieve-, palliatieve zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=9BUU6F82Klw

Ander beloop corona-besmetting bij ouderen

De symptomen bij corona kunnen bij ouderen anders zijn dan bij mensen in een jongere leeftijdscategorie. Bij ouderen komt soms hypoxemie (tekort zuurstof in bloed) voor, delier of vallen voordat de benauwdheid optreedt. Het beloop bij besmetting is daarnaast grillig, besmette ouderen lijken eerst te herstellen, maar na ongeveer vijf a zeven dagen worden zij plotseling heel erg ziek.

Symptomen oudere corona patiënt 

 • Dyspnoe (kortademigheid) 
 • Pijn
 • Hoesten
 • Delier
 • Misselijkheid, braken en diarree
 • Angst
 • Slecht slapen
In het webinar wordt per symptoom besproken hoe dit kan worden bestreden.

Kwetsbare cliënt behandelen

Normaal is een IC opname met het coronavirus tussen de 2 à 4 weken, maar cliënten van een verpleeghuis worden meestal niet doorgestuurd naar het ziekenhuis. Het hele traject dat normaal in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt nu in het verpleeghuis zelf uitgevoerd. Het is cruciaal hierbij passende zorg te bieden aan de cliënt. Wijkverpleegkundigen en huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol: 
 • Ken je cliënt en weet wat hij wil bij besmetting. Beslis samen met de cliënt voor wel of geen opname. 

Het belang van palliatieve zorg

Palliatieve zorg is van groot  belang! Hierbij zijn een aantal punten belangrijk:
 • Cliënten comfort bieden door optimale symptoombestrijding.
 • Aandacht voor alle gebieden dus integraal: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.
 • Medemenselijkheid en afscheid nemen. Dit kan beter thuis of in het verpleeghuis dan in het ziekenhuis. Cliënten zijn het liefst in eigen omgeving. 

Symptoombestrijding

Het bestrijden van symptomen gaat door middel van medicatie of integrale interventies. Dit verschilt per symptoom. Als NIKS meer werkt tegen de klachten kan worden gekozen voor palliatieve sedatie. In het webinar wordt dit verder toegelicht. Ook geeft het webinar uitleg over het herkennen van de stervensfase. 

Zorg vooraf dat alle materialen in huis zijn

Sterven is een ingrijpende gebeurtenis en het virus is onvoorspelbaar. Het proces kan opeens snel gaan, daarom is voorbereiding belangrijk. Hiervoor heeft Attenza een Checklist palliatieve zorg thuis (COVID-19)  die op de website van Attenza te vinden is. Hierin staat alles vermeld dat nodig is in het proces, zolang er voldoende voorraad is. 

Veilig werken

 • Houd je aan de veiligheids- en beschermingsmaatregelen volgens protocol 
 • Attenza procotol bij 24-uurs zorg
 • Protocol eigen organisatie volgen
 • Zorg voor jezelf! Je kunt pas goed voor een ander zorgen wanneer je goed voor jezelf zorgt

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen?

 • Handschoenen
 • Halterschort of schort met lange mouwen die spatwaterdicht is
 • Veiligheidsbril, face-shield, ruimtezichtbril of disposable bril. Deze mogen worden hergebruikt wanneer gedesinfecteerd
 • Ademhalingsbeschermingsmaskers 
 • Chirurgisch mond neusmasker
Het webinar geeft een overzicht van de eisen aan beschermingsmaterialen.

Welke beschermingsmiddelen na het overlijden?

 • Schort en handschoenen tijdens het schouwen
 • Laatste zorg met handschoenen en schort, overledene krijgt chirurgische mond-neusmasker op bij de behandeling omdat de kans op een zucht nog mogelijk is. 
 • Zie protocol Attenza

De Checklist Palliatieve zorg covid-19 patiënten en het protocol 24-uurszorg zijn te downloaden op de website van Attenza.

Terug naar boven

Serie basisscholingen corona en palliatieve zorg

Deze scholingen duren ongeveer 12 minuten. Er zijn 7 lessen over verschillende onderwerpen. Voor elke les is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar. Ook vind je per les een video die je extra uitleg en verdieping geeft. Bekijk ze hier:
 1. Dyspnoe en hoesten | Powerpoint | Les op YouTube
 2. Angst | Powerpoint | Les op YouTube
 3. Misselijkheid en braken | Powerpoint | Les op YouTube
 4. Markeren en stervensfase | Powerpoint | Les op YouTube
 5. Palliatieve sedatie | Powerpoint | Les op YouTube
 6. Delier | Powerpoint | Les op YouTube
 7. Naasten | Powerpoint | Les op YouTube

Terug naar boven

Boekje Samen zijn op Afstand

Samen zijn op afstandPrijswinnend boekje van de hackathon #HackCorona dat cliënten en hun naasten helpt om met elkaar in contact te blijven en te praten over het levenseinde. De nadruk ligt op de communicatie om de zieke te helpen en om zijn of haar wensen te uiten, ook voor het geval de situatie verslechtert. Deze persoonlijke informatie is belangrijk naast de informatie die noodzakelijk is voor behandeling of zorg. De deelnemers aan de hackathon ontwikkelden dit boekje met naasten van coronapatiënten, patiëntvertegenwoordigers, zorgprofessionals en experts in de palliatieve zorg. Het team kreeg van de vakjury de 'Best Human Centered Award'.

Download het boekje op samenzijnopafstand.nl

Terug naar boven

Rouwen tijdens corona (Facebook)

Corona heeft veel invloed op het rouwproces en de rouwperiode. Er mogen bijvoorbeeld maar een beperkt aantal mensen bij een uitvaart aanwezig zijn. Locomotion startte een Facebookgroep om creatieve ideeën te delen over wat nog wel mogelijk is bij een uitvaart en de rouwperiode erna.  Lees meer in de groep Rouwen tijdens corona op Facebook.

Terug naar boven

Palliaweb

Op de website Palliaweb is veel informatie te vinden over palliatieve zorg en corona

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

dymph verlegh 30/3/2021

Ik ben verbaasd dat er bij beschermingsmiddelen het chirurgisch wordt geadviseerd en geen woord over een Ffp2 masker. Wij hebben als zorgverleners toch wat anders met elkaar afgesproken??


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer