Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Vernieuwde website over palliatieve zorg

Gepubliceerd op: 11-10-2021

Palliatieve zorg is zorg die als doel heeft het leven voor mensen die niet meer beter worden zo comfortabel mogelijk te maken. De vernieuwde website Overpalliatievezorg.nl is dé plek voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp in de palliatieve fase.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet goed weten wat palliatieve zorg is en soms ook niet beseffen dat zij zelf in de palliatieve fase zitten. Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn (bijvoorbeeld door uitgezaaide kanker, ALS, COPD of dementie), maar ook voor kwetsbare ouderen.  

Verschil met terminale zorg

Vaak wordt palliatieve zorg verward met terminale zorg. Het verschil is dat palliatieve zorg soms jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden binnen drie maanden wordt verwacht. Hoelang de palliatieve fase duurt, is voor iedereen verschillend: van enkele weken tot enkele maanden of jaren. Patiënten met een ongeneeslijke ziekte kunnen soms nog jaren leven, mede door steeds meer nieuwe behandelingen. Dit maakt passende zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften in deze levensfase erg belangrijk.

Kwaliteit van leven

In de palliatieve fase ligt de focus niet meer op genezing, maar op een goede kwaliteit van leven. Dingen doen die de cliënt belangrijk vindt, in de tijd die je er nog voor hen ligt. Juist in de laatste periode van hun leven is het belangrijk dat ze zelf keuzes maken: wat zijn de wensen, wat vinden zij belangrijk en wie kan ze hierbij helpen?

Voor alle informatie, vragen, ervaringsverhalen en het vinden van passende zorg en begeleiding kan je terecht op Overpalliatievezorg.nl. De informatie die je er vindt kan je ook helpen bij het voeren van een gesprek met zorgverleners. Daarnaast vind je op de website een overzicht van organisaties en zorgverleners in de buurt die de cliënt en zijn of haar naasten kunnen helpen en ondersteunen. De komende periode wordt dit overzicht steeds verder aangevuld en uitgebreid met zorgverleners en organisaties, zodat alle zorg in de palliatieve fase voortaan op één duidelijke plek vindbaar is.

Wat is er nu al te vinden aan zorg en hulp op overpalliatievezorg.nl? 

  • Vrijwilligers palliatieve terminale zorg: vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om de cliënt te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en begeleiding in de laatste dagen.
  • Lotgenotencontact: via bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie, inloophuis of alzheimercafé kunnen cliënten in contact komen met lotgenoten.
  • Hospices in de buurt: wanneer thuis sterven niet mogelijk is en cliënten toch graag willen sterven in een zo huiselijk mogelijke omgeving.
  • Rouw- en verliesbegeleiders: helpen cliënten met het omgaan van verlies (van werk of zelfstandigheid bijvoorbeeld) en naasten met de rouwverwerking.
  • Wensstichtingen die cliënten kunnen helpen om hun laatste wens uit te laten komen.

Palliaweb

Naast de website www.overpalliatievezorg.nl is er ook www.palliaweb.nl. Deze website wil hét platform zijn waar iedereen die in de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie vindt. Op de website vind je goede praktijkvoorbeelden, informatie over allerlei zaken en informatie over scholingen en training. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).