Naar hoofdinhoud Naar footer

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Gepubliceerd op: 23-05-2016

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg is in 2011 gestart door ZonMw. Van 3 maart tot 24 april 2014 konden zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw. Subsidie is beschikbaar voor projecten die een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ implementeren in de eigen organisatie. Lees meer over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW. Hieronder volgen beschrijvingen van enkele goede voorbeelden.

Kennis en Kunde programma hospice (KEK)

Het KeK-programma  is een opleidingsprogramma voor vrijwilligers van (high care) hospices. Kleinschalige bijna-thuis-huizen en hospices kunnen dit opleidingsprogramma gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van (nieuwe) vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden. Het doel van dit lesprogramma is de kwaliteit van hospiceszorg verhogen en het optimaal benutten van vrijwilligers als belangrijke aanvulling op de zorg van verpleegkundigen, verzorgenden en medische staf.

Palliatieve thuiszorg (PATZ)

PaTz is een methodiek om kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. Het zorgt voor een goede basis samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen/thuiszorg waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt.

Zorgconsulent palliatieve zorg

Het doel van een zorgconsulent in de organisatie is om zorgteams te ondersteunen om de palliatieve zorg in de laatste levensfase voor de cliënt goed en bijtijds te plannen en te organiseren. Vaak ontbreekt het zorgverleners aan kennis en ervaring om palliatieve zorg optimaal uit te voeren. De zorgconsulent ondervangt dit. Verpleegkundigen (niveau 4-5) die werkzaam zijn binnen een organisatie kunnen de functie van zorgconsulent palliatieve zorg uitvoeren.

Ga naar

ZonMW, Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en PaTz

Deel deze pagina via:

Soort

Website

Organisatie / Uitgever

ZonMW, Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en PaTz